HNX30
 891,78
-0,66  -0,08%
Chứng khoán tăng giá 14 [0]   Chứng khoán giảm giá 12 [0]   Chứng khoán đứng giá 4   

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/08/2019 09:40 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

HNX30 891,78 -0,66 -0,08%
KLGD (triệu CP) 63,22 -34,24%
GTGD (Tỷ VND) 2.928,34 -8,73%
Tổng KL đặt mua - Dư mua -
Tổng KL đặt bán - Dư bán -
Mua - Bán - Dư mua - Dư bán -

Cập nhật lúc Thứ Hai 01/01/0001 12:00 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 882,23 9,55 1,08 
1 tháng qua 880,79 10,99 1,25 
3 tháng qua 901,06 -9,28 -1,03 
6 tháng qua 907,82 -16,04 -1,77 
1 năm qua 945,65 -53,87 -5,70 
Từ đầu năm 855,66 36,12 4,22 
Cao nhất 52 tuần 994,73 -102,95 -10,35 
Thấp nhất 52 tuần 838,79 52,99 6,32 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 11.592,20 7,33% 1.105,28 25,96%
Bán 4.004,53 2,53% 166,80 3,92%
Mua - Bán 7.587,67 4,80% 938,48 22,04%

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/08/2019 04:29 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %

Cập nhật lúc ?, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %

Cập nhật lúc ?, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.