VNINDEX
 900,95
6,91  0,77%
Chứng khoán tăng giá 247 [5]   Chứng khoán giảm giá 146 [45]   Chứng khoán đứng giá 133   

Cập nhật lúc Thứ Sáu 18/09/2020 03:20 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

VNINDEX 900,95 6,91 0,77%
KLGD (triệu CP) 361,84 -8,50%
GTGD (Tỷ VND) 6.661,62 1,79%
Tổng KL đặt mua 745.520.090 Dư mua 452.710.230
Tổng KL đặt bán 756.980.590 Dư bán 464.170.730
Mua - Bán -11.460.500 Dư mua - Dư bán -11.460.500

Cập nhật lúc Thứ Sáu 18/09/2020 04:15 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 888,97 11,98 1,35 
1 tháng qua 846,43 54,52 6,44 
3 tháng qua 855,27 45,68 5,34 
6 tháng qua 747,66 153,29 20,50 
1 năm qua 995,15 -94,20 -9,47 
Từ đầu năm 966,67 -65,72 -6,80 
Cao nhất 52 tuần 1024,91 -123,96 -12,09 
Thấp nhất 52 tuần 659,21 241,74 36,67 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 26.740,00 7,39% 825,60 12,39%
Bán 29.026,44 8,02% 893,72 13,42%
Mua - Bán -2.286,44 -0,63% -68,12 -1,02%

Cập nhật lúc Thứ Sáu 18/09/2020 04:42 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
GEG 15,40 2,28 0,01 16.950 1.084 6,83
HSG 7,96 12,65 8,78 14.200 750 5,57
DCL 10,02 - - 20.800 900 4,52
BCG 13,49 0,44 2,19 8.240 350 4,43
BMP 10,55 37,33 47,80 61.000 2.400 4,09

Cập nhật lúc Thứ Sáu 18/09/2020 03:20 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
TAC 9,60 0,78 15,11 44.200 -2.500 -5,36
OGC 15,99 3,87 0,39 5.900 -280 -4,54
VFG 11,56 0,39 - 46.000 -1.700 -3,57
IDI 9,15 - 2,92 5.140 -150 -2,84
HDC 7,57 0,28 2,63 21.000 -500 -2,33

Cập nhật lúc Thứ Sáu 18/09/2020 03:20 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.