VNINDEX
 991,32
-3,87  -0,39%
Chứng khoán tăng giá 0 [0]   Chứng khoán giảm giá 0 [0]   Chứng khoán đứng giá 0   

Cập nhật lúc Thứ Tư 23/01/2019 03:28 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

VNINDEX 991,32 -3,87 -0,39%
KLGD (triệu CP) 99,49 -43,56%
GTGD (Tỷ VND) 2.093,03 -51,80%
Tổng KL đặt mua 256.197.940 Dư mua 151.604.670
Tổng KL đặt bán 235.206.670 Dư bán 130.613.400
Mua - Bán 20.991.270 Dư mua - Dư bán 20.991.270

Cập nhật lúc Thứ Tư 23/01/2019 04:34 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 908,70 -0,68 -0,07 
1 tháng qua 908,56 -0,54 -0,06 
3 tháng qua 939,68 -31,66 -3,37 
6 tháng qua 938,36 -30,34 -3,23 
1 năm qua 1086,51 -178,49 -16,43 
Từ đầu năm 891,75 16,27 1,82 
Cao nhất 52 tuần 1204,33 -296,31 -24,60 
Thấp nhất 52 tuần 878,22 29,80 3,39 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 13.951,89 12,60% 537,43 25,02%
Bán 9.772,73 8,83% 514,29 23,94%
Mua - Bán 4.179,16 3,77% 23,14 1,08%

Cập nhật lúc Thứ Tư 23/01/2019 04:27 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
SRC 22,06 0,07 - 18.050 1.150 6,80
PPC 5,94 1,63 6,65 21.400 1.000 4,90
TPB 9,91 30,29 - 21.800 800 3,80
IDI 2,68 0,02 0,88 7.880 270 3,54
PAN 24,27 0,14 - 45.400 1.550 3,53

Cập nhật lúc Thứ Tư 23/01/2019 03:28 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
QCG 17,69 1,42 - 4.480 -310 -6,48
CTD 6,86 4,05 67,64 137.100 -5.900 -4,13
KDC 93,86 1,23 27,88 20.000 -750 -3,62
MSN 15,07 42,93 76,49 78.000 -2.100 -2,63
HT1 8,79 6,77 - 14.850 -300 -1,99

Cập nhật lúc Thứ Tư 23/01/2019 03:28 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.