VNINDEX
 739,61
-6,64  -0,89%
Chứng khoán tăng giá 81 [9]   Chứng khoán giảm giá 194 [34]   Chứng khoán đứng giá 53   

Cập nhật lúc Thứ Hai 29/05/2017 04:05 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

VNINDEX 739,61 -6,64 -0,89%
KLGD (triệu CP) 232,52 -7,84%
GTGD (Tỷ VND) 4.673,05 -2,67%
Tổng KL đặt mua 418.465.810 Dư mua 180.074.470
Tổng KL đặt bán 397.860.680 Dư bán 159.469.340
Mua - Bán 20.605.130 Dư mua - Dư bán 20.605.130

Cập nhật lúc Thứ Hai 29/05/2017 04:38 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 744,10 2,15 0,29 
1 tháng qua 719,54 26,71 3,71 
3 tháng qua 710,79 35,46 4,99 
6 tháng qua 658,26 87,99 13,37 
1 năm qua 614,50 131,75 21,44 
Từ đầu năm 672,01 74,24 11,05 
Cao nhất 52 tuần 746,25 -
Thấp nhất 52 tuần 614,50 131,75 21,44 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 9.528,65 3,78% 405,36 8,44%
Bán 7.565,13 3,00% 262,64 5,47%
Mua - Bán 1.963,52 0,78% 142,72 2,97%

Cập nhật lúc Thứ Hai 29/05/2017 04:37 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
BHS 14,55 10,16 - 22.950 1.500 6,99
HSG 6,31 0,23 1,68 31.850 2.080 6,98
SHI 4,53 1,32 0,26 9.190 600 6,98
AMD 22,67 - - 14.750 950 6,88
DIG 51,32 - 1,05 12.450 800 6,86

Cập nhật lúc Thứ Hai 29/05/2017 04:05 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
QBS 50,00 - - 8.930 -670 -6,98
DMC 20,67 - 0,82 108.000 -8.000 -6,90
QCG 79,99 - 13,52 20.500 -1.500 -6,82
LDG 8,12 - - 16.400 -1.200 -6,82
HQC 17,54 0,03 0,71 3.320 -240 -6,75

Cập nhật lúc Thứ Hai 29/05/2017 04:05 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.