VNINDEX
 991,32
-3,87  -0,39%
Chứng khoán tăng giá 0 [0]   Chứng khoán giảm giá 0 [0]   Chứng khoán đứng giá 0   

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/12/2018 03:26 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

VNINDEX 991,32 -3,87 -0,39%
KLGD (triệu CP) 99,49 -43,56%
GTGD (Tỷ VND) 2.093,03 -51,80%
Tổng KL đặt mua 286.395.730 Dư mua 155.002.650
Tổng KL đặt bán 347.710.040 Dư bán 216.316.960
Mua - Bán -61.314.310 Dư mua - Dư bán -61.314.310

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/12/2018 07:32 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 958,59 -6,55 -0,68 
1 tháng qua 900,93 51,11 5,67 
3 tháng qua 991,34 -39,30 -3,96 
6 tháng qua 1015,72 -63,68 -6,27 
1 năm qua 935,85 16,19 1,73 
Từ đầu năm 995,77 -43,73 -4,39 
Cao nhất 52 tuần 1204,33 -252,29 -20,95 
Thấp nhất 52 tuần 888,69 63,35 7,13 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 10.487,30 5,24% 321,47 6,78%
Bán 9.816,39 4,90% 321,60 6,78%
Mua - Bán 670,91 0,33% -0,14 -%

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/12/2018 07:10 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
EIB 12,93 17,32 0,08 14.250 600 4,39
DPM 12,81 11,55 6,17 21.400 550 2,63
PVT 7,94 0,18 18,65 16.400 400 2,50
FTM 18,18 - - 15.500 350 2,31
NTL 14,07 - - 16.400 300 1,86

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/12/2018 03:26 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
NVT -3,78 0,08 0,52 7.100 -480 -6,34
QCG 21,32 0,20 - 5.400 -330 -5,76
MSH 5,74 - - 39.800 -2.200 -5,24
CTG 10,83 0,53 13,05 22.350 -800 -3,46
HVG 60,69 - - 5.080 -170 -3,24

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/12/2018 03:26 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.