VNINDEX
 880,90
1,56  0,18%
Chứng khoán tăng giá 0 [0]   Chứng khoán giảm giá 0 [0]   Chứng khoán đứng giá 0   

Cập nhật lúc Thứ Năm 16/08/2018 09:51 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

VNINDEX 880,90 1,56 0,18%
KLGD (triệu CP) 221,73 -21,86%
GTGD (Tỷ VND) 9.070,97 -32,51%
Tổng KL đặt mua 293.876.200 Dư mua 122.851.050
Tổng KL đặt bán 343.320.670 Dư bán 172.295.520
Mua - Bán -49.444.470 Dư mua - Dư bán -49.444.470

Cập nhật lúc Thứ Tư 15/08/2018 06:05 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 966,27 -4,90 -0,51 
1 tháng qua 911,11 50,26 5,52 
3 tháng qua 1073,50 -112,13 -10,45 
6 tháng qua 1087,15 -125,78 -11,57 
1 năm qua 771,06 190,31 24,68 
Từ đầu năm 995,77 -34,40 -3,45 
Cao nhất 52 tuần 1204,33 -242,96 -20,17 
Thấp nhất 52 tuần 761,26 200,11 26,29 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 5.167,79 2,74% 307,38 6,90%
Bán 6.124,31 3,24% 339,39 7,62%
Mua - Bán -956,52 -0,51% -32,01 -0,72%

Cập nhật lúc Thứ Tư 15/08/2018 06:05 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %

Cập nhật lúc ?, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %

Cập nhật lúc ?, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.