VNINDEX
 724,65
2,51  0,35%
Chứng khoán tăng giá 129 [5]   Chứng khoán giảm giá 121 [48]   Chứng khoán đứng giá 74   

Cập nhật lúc Thứ Hai 27/03/2017 03:23 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

VNINDEX 724,65 2,51 0,35%
KLGD (triệu CP) 121,66 -43,36%
GTGD (Tỷ VND) 2.215,66 -50,87%
Tổng KL đặt mua 364.118.710 Dư mua 156.749.130
Tổng KL đặt bán 361.186.530 Dư bán 153.816.950
Mua - Bán 2.932.180 Dư mua - Dư bán 2.932.180

Cập nhật lúc Thứ Hai 27/03/2017 04:25 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 715,07 8,45 1,18 
1 tháng qua 717,44 6,08 0,85 
3 tháng qua 663,86 59,66 8,99 
6 tháng qua 684,89 38,63 5,64 
1 năm qua 575,72 147,80 25,67 
Từ đầu năm 672,01 51,51 7,67 
Cao nhất 52 tuần 723,52 -
Thấp nhất 52 tuần 555,82 167,70 30,17 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 12.840,38 5,51% 432,36 10,16%
Bán 7.988,56 3,43% 256,77 6,03%
Mua - Bán 4.851,82 2,08% 175,59 4,13%

Cập nhật lúc Thứ Hai 27/03/2017 05:06 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
TTF -0,95 - - 8.590 560 6,97
HHS 7,88 5,33 - 4.160 270 6,94
QCG 22,22 - 0,56 5.620 360 6,84
HNG -9,99 - 0,01 12.550 800 6,80
DMC 19,69 67,55 1,14 95.500 5.300 5,87

Cập nhật lúc Thứ Hai 27/03/2017 03:23 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
AGR -2,05 - - 4.030 -300 -6,93
VPH 7,60 0,03 - 11.650 -850 -6,80
DPR 9,65 0,24 26,27 38.400 -2.400 -5,89
BCG 6,18 - - 4.800 -200 -4,00
TRC 11,93 - - 28.500 -1.000 -3,39

Cập nhật lúc Thứ Hai 27/03/2017 03:23 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.