VNINDEX
 709,51
1,93  0,27%
Chứng khoán tăng giá 146 [4]   Chứng khoán giảm giá 75 [54]   Chứng khoán đứng giá 103   

Cập nhật lúc Thứ Ba 25/04/2017 03:24 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

VNINDEX 709,51 1,93 0,27%
KLGD (triệu CP) 74,25 -45,89%
GTGD (Tỷ VND) 1.725,68 -46,70%
Tổng KL đặt mua 244.399.140 Dư mua 126.455.750
Tổng KL đặt bán 224.069.720 Dư bán 106.126.330
Mua - Bán 20.329.420 Dư mua - Dư bán 20.329.420

Cập nhật lúc Thứ Ba 25/04/2017 04:55 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 714,93 -7,35 -1,03 
1 tháng qua 723,52 -15,94 -2,20 
3 tháng qua 697,28 10,30 1,48 
6 tháng qua 676,18 31,40 4,64 
1 năm qua 591,58 116,00 19,61 
Từ đầu năm 672,01 35,57 5,29 
Cao nhất 52 tuần 731,33 -23,75 -3,25 
Thấp nhất 52 tuần 591,67 115,91 19,59 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 7.092,43 5,17% 246,63 7,62%
Bán 5.581,18 4,07% 164,73 5,09%
Mua - Bán 1.511,25 1,10% 81,90 2,53%

Cập nhật lúc Thứ Ba 25/04/2017 04:56 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
LDG 6,90 8,42 - 14.900 950 6,81
TTF -0,74 - - 6.940 440 6,76
PGD 18,13 - 1,66 45.000 2.599 6,12
BHS 6,27 0,01 0,04 14.900 850 6,04
STB 44,97 0,40 0,27 11.100 600 5,71

Cập nhật lúc Thứ Ba 25/04/2017 03:24 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
PLX 13,41 8,27 - 45.150 -3.250 -6,72
STG 29,08 - - 27.800 -1.600 -5,45
QCG 28,27 - - 6.850 -300 -4,20
VPH 6,75 - - 9.900 -400 -3,89
TLH 2,41 - 13,18 12.500 -500 -3,85

Cập nhật lúc Thứ Ba 25/04/2017 03:24 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.