HNXINDEX
 116,23
-0,64  -0,54%
Chứng khoán tăng giá 354 [21]   Chứng khoán giảm giá 0 [14]   Chứng khoán đứng giá 0   

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/08/2020 04:00 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

HNXINDEX 116,23 -0,64 -0,54%
KLGD (triệu CP) 157,44 138,97%
GTGD (Tỷ VND) 3.112,66 214,72%
Tổng KL đặt mua 99.549.800 Dư mua 50.835.258
Tổng KL đặt bán 95.141.800 Dư bán 46.427.258
Mua - Bán 4.408.000 Dư mua - Dư bán 4.408.000

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/08/2020 05:17 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 112,78 3,45 3,06 
1 tháng qua 116,14 0,09 0,08 
3 tháng qua 111,34 4,89 4,39 
6 tháng qua 109,74 6,49 5,91 
1 năm qua 101,98 14,25 13,97 
Từ đầu năm 102,99 13,24 12,86 
Cao nhất 52 tuần 120,68 -4,45 -3,69 
Thấp nhất 52 tuần 92,64 23,59 25,46 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 398,94 0,25% 3,14 0,10%
Bán 2.640,00 1,68% 33,11 1,06%
Mua - Bán -2.241,06 -1,42% -29,97 -0,96%

Cập nhật lúc Thứ Hai 01/01/0001 12:00 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
VCG 16,57 - 0,29 29.000 2.600 9,85
DHT 13,00 - - 54.600 100 0,18
VCS 7,42 2,37 0,95 61.000 100 0,16
BCC 6,61 - 93,62 6.700 - -
NVB 76,77 - - 8.500 - -

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/08/2020 04:00 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
HUT 9,91 5,68 - 2.100 -100 -4,55
TNG 3,94 0,40 - 11.600 -300 -2,52
PLC 9,91 5,63 0,57 17.600 -400 -2,22
TAR 6,29 0,33 - 18.400 -400 -2,13
PVS 11,50 - 29,48 12.100 -200 -1,63

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/08/2020 04:00 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.