HNXINDEX
 102,58
0,23  0,23%
Chứng khoán tăng giá 366 [14]   Chứng khoán giảm giá 0 [13]   Chứng khoán đứng giá 0   

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/08/2019 03:26 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

HNXINDEX 102,58 0,23 0,23%
KLGD (triệu CP) 21,05 -16,72%
GTGD (Tỷ VND) 324,11 -16,22%
Tổng KL đặt mua 44.685.100 Dư mua 27.609.944
Tổng KL đặt bán 45.311.200 Dư bán 28.236.044
Mua - Bán -626.100 Dư mua - Dư bán -626.100

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/08/2019 04:31 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 102,82 -0,24 -0,23 
1 tháng qua 107,07 -4,49 -4,19 
3 tháng qua 106,31 -3,73 -3,51 
6 tháng qua 106,21 -3,63 -3,42 
1 năm qua 108,06 -5,48 -5,07 
Từ đầu năm 102,67 -0,09 -0,09 
Cao nhất 52 tuần 116,28 -13,70 -11,78 
Thấp nhất 52 tuần 100,52 2,06 2,05 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 448,23 2,13% 4,82 1,49%
Bán 216,22 1,03% 10,24 3,16%
Mua - Bán 232,02 1,10% -5,42 -1,67%

Cập nhật lúc Thứ Hai 01/01/0001 12:00 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
L14 15,03 0,19 - 74.300 4.845 6,98
NDN 9,45 0,53 - 18.300 300 1,67
DGC 4,12 14,46 0,01 28.600 400 1,42
VCS 11,25 0,37 21,42 88.598 1.076 1,23
PVS 8,78 0,01 3,67 20.600 200 0,98

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/08/2019 03:26 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
VCR -69,82 - - 21.400 -1.900 -8,15
TVC 28,80 - - 16.000 -1.400 -8,05
NVB 54,49 - - 7.300 -100 -1,35
TNG 5,27 0,94 1,98 18.100 -100 -0,55
VCG 18,88 - - 26.700 -100 -0,37

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/08/2019 03:26 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.