HNXINDEX
 81,09
0,62  0,77%
Chứng khoán tăng giá 127 [16]   Chứng khoán giảm giá 71 [14]   Chứng khoán đứng giá 181   

Cập nhật lúc Thứ Năm 21/03/2019 03:26 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

HNXINDEX 81,09 0,62 0,77%
KLGD (triệu CP) 32,70 2,98%
GTGD (Tỷ VND) 274,08 12,65%
Tổng KL đặt mua 63.955.000 Dư mua 25.376.166
Tổng KL đặt bán 88.566.500 Dư bán 49.987.666
Mua - Bán -24.611.500 Dư mua - Dư bán -24.611.500

Cập nhật lúc Thứ Năm 21/03/2019 04:18 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 110,02 -2,21 -2,01 
1 tháng qua 106,11 1,70 1,60 
3 tháng qua 104,45 3,36 3,22 
6 tháng qua 115,80 -7,99 -6,90 
1 năm qua 134,96 -27,15 -20,12 
Từ đầu năm 102,67 5,14 5,01 
Cao nhất 52 tuần 138,02 -30,21 -21,89 
Thấp nhất 52 tuần 96,39 11,42 11,85 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 1.383,46 3,23% 11,68 1,95%
Bán 507,92 1,19% 10,01 1,67%
Mua - Bán 875,54 2,05% 1,67 0,28%

Cập nhật lúc Thứ Hai 01/01/0001 12:00 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
CDN 11,18 0,12 2,18 18.200 1.200 7,06
NRC 5,14 - - 28.900 500 1,76
TVC 27,74 - - 13.000 200 1,56
DGC 3,31 37,91 - 42.500 200 0,47
MBS 11,43 - - 16.600 - -

Cập nhật lúc Thứ Năm 21/03/2019 03:26 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
TNG 5,88 - - 21.500 -1.800 -7,73
HUT 13,56 0,01 - 3.900 -300 -7,14
PVS 9,72 0,06 0,52 20.800 -1.300 -5,88
BCC 9,16 - - 7.800 -400 -4,88
VC3 29,39 - - 22.200 -800 -3,48

Cập nhật lúc Thứ Năm 21/03/2019 03:26 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.