HNXINDEX
 81,09
0,62  0,77%
Chứng khoán tăng giá 127 [16]   Chứng khoán giảm giá 71 [14]   Chứng khoán đứng giá 181   

Cập nhật lúc Thứ Ba 21/05/2019 03:26 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

HNXINDEX 81,09 0,62 0,77%
KLGD (triệu CP) 32,70 2,98%
GTGD (Tỷ VND) 274,08 12,65%
Tổng KL đặt mua 53.932.700 Dư mua 26.673.250
Tổng KL đặt bán 62.462.600 Dư bán 35.203.150
Mua - Bán -8.529.900 Dư mua - Dư bán -8.529.900

Cập nhật lúc Thứ Ba 21/05/2019 06:27 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 105,70 0,58 0,55 
1 tháng qua 105,63 0,65 0,62 
3 tháng qua 106,11 0,17 0,16 
6 tháng qua 103,90 2,38 2,29 
1 năm qua 119,66 -13,38 -11,18 
Từ đầu năm 102,67 3,61 3,52 
Cao nhất 52 tuần 120,42 -14,14 -11,74 
Thấp nhất 52 tuần 96,39 9,89 10,26 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 310,00 1,12% 4,68 1,47%
Bán 2.299,95 8,34% 22,29 6,99%
Mua - Bán -1.989,95 -7,22% -17,62 -5,52%

Cập nhật lúc Thứ Hai 01/01/0001 12:00 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
VCR -63,94 0,36 - 19.600 1.700 9,50
NTP 8,61 - 75,09 35.000 1.000 2,94
TVC 26,97 - - 13.500 300 2,27
L14 6,78 - - 42.000 800 1,94
NDN 8,71 - - 15.500 200 1,31

Cập nhật lúc Thứ Ba 21/05/2019 03:26 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
SHS 5,97 - 69,50 11.900 -300 -2,46
AMV 3,67 2,53 - 32.700 -800 -2,39
SHB 4,87 1,64 0,75 7.200 -100 -1,37
PVS 10,26 - 8,94 24.900 -300 -1,19
BCC 8,23 26,12 - 8.800 -100 -1,12

Cập nhật lúc Thứ Ba 21/05/2019 03:26 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.