HNXINDEX
 81,09
0,62  0,77%
Chứng khoán tăng giá 127 [16]   Chứng khoán giảm giá 71 [14]   Chứng khoán đứng giá 181   

Cập nhật lúc Thứ Tư 23/01/2019 03:27 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

HNXINDEX 81,09 0,62 0,77%
KLGD (triệu CP) 32,70 2,98%
GTGD (Tỷ VND) 274,08 12,65%
Tổng KL đặt mua 43.051.500 Dư mua 23.980.436
Tổng KL đặt bán 47.493.100 Dư bán 28.422.036
Mua - Bán -4.441.600 Dư mua - Dư bán -4.441.600

Cập nhật lúc Thứ Tư 23/01/2019 04:34 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 101,99 0,68 0,67 
1 tháng qua 103,34 -0,67 -0,65 
3 tháng qua 105,07 -2,40 -2,28 
6 tháng qua 106,30 -3,63 -3,41 
1 năm qua 126,32 -23,65 -18,72 
Từ đầu năm 102,67 -
Cao nhất 52 tuần 138,02 -35,35 -25,61 
Thấp nhất 52 tuần 96,39 6,28 6,52 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 1.649,00 7,15% 45,70 15,57%
Bán 524,86 2,28% 4,47 1,52%
Mua - Bán 1.124,14 4,87% 41,23 14,05%

Cập nhật lúc Thứ Hai 01/01/0001 12:00 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
VC3 30,84 - - 23.300 1.000 4,48
VCG 8,77 - - 23.200 800 3,57
HUT 5,98 - 8,25 3.700 100 2,78
SHB 4,99 - - 7.100 100 1,43
TVC 26,61 - - 12.700 100 0,79

Cập nhật lúc Thứ Tư 23/01/2019 03:27 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
NDN 5,65 - 26,47 11.500 -200 -1,71
PGS 15,02 - - 33.000 -500 -1,49
TNG 4,86 - 12,82 17.800 - -
ACB 8,32 - - 29.100 - -
NVB 62,95 - - 8.300 - -

Cập nhật lúc Thứ Tư 23/01/2019 03:27 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.