HNXINDEX
 102,71
0,33  0,32%
Chứng khoán tăng giá 367 [16]   Chứng khoán giảm giá 0 [11]   Chứng khoán đứng giá 0   

Cập nhật lúc Thứ Năm 12/12/2019 03:27 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

HNXINDEX 102,71 0,33 0,32%
KLGD (triệu CP) 30,18 22,23%
GTGD (Tỷ VND) 290,31 10,06%
Tổng KL đặt mua 53.360.700 Dư mua 29.643.507
Tổng KL đặt bán 43.730.500 Dư bán 20.013.307
Mua - Bán 9.630.200 Dư mua - Dư bán 9.630.200

Cập nhật lúc Thứ Năm 12/12/2019 06:33 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 102,37 0,34 0,33 
1 tháng qua 106,96 -4,25 -3,97 
3 tháng qua 101,11 1,60 1,58 
6 tháng qua 103,56 -0,85 -0,82 
1 năm qua 107,68 -4,97 -4,62 
Từ đầu năm 102,67 0,04 0,04 
Cao nhất 52 tuần 110,88 -8,17 -7,37 
Thấp nhất 52 tuần 99,97 2,74 2,74 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 245,34 0,81% 3,39 1,17%
Bán 1.050,47 3,48% 4,43 1,53%
Mua - Bán -805,13 -2,67% -1,04 -0,36%

Cập nhật lúc Thứ Hai 01/01/0001 12:00 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
CSC 74,55 3,09 0,23 39.900 3.600 9,92
AMV 4,15 2,02 - 25.000 1.500 6,38
NDN 11,92 - - 17.400 900 5,45
TIG 7,62 - - 6.800 200 3,03
PVS 8,46 2,50 - 17.400 500 2,96

Cập nhật lúc Thứ Năm 12/12/2019 03:27 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
MBG 99,12 - - 27.000 -3.000 -10,00
DGC 5,32 - - 28.000 -800 -2,78
L14 14,54 0,54 - 66.000 -1.700 -2,51
SHB 3,06 - 11,68 6.000 -100 -1,64
TAR 26,53 - - 31.000 -500 -1,59

Cập nhật lúc Thứ Năm 12/12/2019 03:27 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.