UPCOMINDEX
 55,52
0,12  0,22%
Chứng khoán tăng giá 862 [34]   Chứng khoán giảm giá 0 [9]   Chứng khoán đứng giá 0   

Cập nhật lúc Thứ Năm 12/12/2019 03:27 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

UPCOMINDEX 55,52 0,12 0,22%
KLGD (triệu CP) 10,07 11,60%
GTGD (Tỷ VND) 230,51 16,85%
Tổng KL đặt mua 13.982.200 Dư mua 13.968.202
Tổng KL đặt bán 16.248.900 Dư bán 16.234.902
Mua - Bán -2.266.700 Dư mua - Dư bán -2.266.700

Cập nhật lúc Thứ Năm 12/12/2019 06:33 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 55,86 -0,34 -0,61 
1 tháng qua 56,80 -1,28 -2,25 
3 tháng qua 56,40 -0,88 -1,56 
6 tháng qua 55,12 0,40 0,73 
1 năm qua 53,59 1,93 3,60 
Từ đầu năm 52,79 2,73 5,17 
Cao nhất 52 tuần 59,34 -3,82 -6,44 
Thấp nhất 52 tuần 51,88 3,64 7,02 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 531,22 5,27% 23,41 10,15%
Bán 483,10 4,80% 22,34 9,69%
Mua - Bán 48,12 0,48% 1,07 0,46%

Cập nhật lúc Thứ Hai 01/01/0001 12:00 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
CTR 16,11 - 0,21 44.057 2.301 5,51
VGI 95,17 1,23 0,18 26.892 1.349 5,28
SDI 10,06 - 0,48 113.833 3.668 3,33
NTC 5,40 3,38 - 169.129 3.901 2,36
VEA 8,80 70,20 75,12 48.095 300 0,63

Cập nhật lúc Thứ Năm 12/12/2019 03:27 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
PXL 45,84 - - 7.414 -284 -3,69
MPC 6,78 1,03 6,61 21.527 -356 -1,63
VTP 19,06 1,35 1,04 114.914 -1.795 -1,54
OIL 42,16 - - 8.966 -136 -1,49
MCH 14,98 0,32 - 72.027 -675 -0,93

Cập nhật lúc Thứ Năm 12/12/2019 03:27 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.