UPCOMINDEX
 51,47
0,19  0,37%
Chứng khoán tăng giá 0 [0]   Chứng khoán giảm giá 770 [770]   Chứng khoán đứng giá 0   

Cập nhật lúc Thứ Tư 23/01/2019 03:27 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

UPCOMINDEX 51,47 0,19 0,37%
KLGD (triệu CP) 7,49 -66,71%
GTGD (Tỷ VND) 115,33 -71,58%
Tổng KL đặt mua 11.602.700 Dư mua 11.589.735
Tổng KL đặt bán 16.619.800 Dư bán 16.606.835
Mua - Bán -5.017.100 Dư mua - Dư bán -5.017.100

Cập nhật lúc Thứ Tư 23/01/2019 04:34 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 53,32 0,57 1,07 
1 tháng qua 52,46 1,43 2,73 
3 tháng qua 52,05 1,84 3,54 
6 tháng qua 50,28 3,61 7,18 
1 năm qua 59,10 -5,21 -8,82 
Từ đầu năm 52,79 1,10 2,08 
Cao nhất 52 tuần 61,80 -7,91 -12,80 
Thấp nhất 52 tuần 48,82 5,07 10,39 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 446,66 1,75% 17,87 3,96%
Bán 645,37 2,52% 19,62 4,34%
Mua - Bán -198,72 -0,78% -1,74 -0,39%

Cập nhật lúc Thứ Hai 01/01/0001 12:00 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
VGI -25,84 6,32 11,60 15.374 1.007 7,01
C4G 6,74 29,62 - 8.991 377 4,38
MPC 7,44 5,06 0,51 46.342 1.110 2,45
VEA 11,61 56,54 62,72 44.087 801 1,85
HVN 22,99 0,56 0,18 37.931 596 1,60

Cập nhật lúc Thứ Tư 23/01/2019 03:27 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
ACV 29,30 2,87 4,90 83.245 -2.772 -3,22
BSR 9,49 0,48 18,49 12.042 -158 -1,30
DVN 17,56 - - 16.313 -175 -1,06
OIL 34,66 - - 13.619 -135 -0,98
GEG 10,11 - - 14.979 -114 -0,76

Cập nhật lúc Thứ Tư 23/01/2019 03:27 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.