UPCOMINDEX
 57,60
0,05  0,09%
Chứng khoán tăng giá 851 [24]   Chứng khoán giảm giá 0 [16]   Chứng khoán đứng giá 0   

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/08/2019 03:26 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

UPCOMINDEX 57,60 0,05 0,09%
KLGD (triệu CP) 18,56 -14,69%
GTGD (Tỷ VND) 630,17 28,49%
Tổng KL đặt mua 20.245.200 Dư mua 20.221.875
Tổng KL đặt bán 23.627.900 Dư bán 23.604.575
Mua - Bán -3.382.700 Dư mua - Dư bán -3.382.700

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/08/2019 04:31 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 57,93 -0,33 -0,57 
1 tháng qua 57,54 0,06 0,10 
3 tháng qua 55,31 2,29 4,14 
6 tháng qua 55,24 2,36 4,27 
1 năm qua 51,38 6,22 12,11 
Từ đầu năm 52,79 4,81 9,11 
Cao nhất 52 tuần 59,34 -1,74 -2,93 
Thấp nhất 52 tuần 50,91 6,69 13,14 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 954,70 5,14% 47,57 7,55%
Bán 965,81 5,20% 45,29 7,19%
Mua - Bán -11,11 -0,06% 2,28 0,36%

Cập nhật lúc Thứ Hai 01/01/0001 12:00 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
EVF 10,19 - 0,21 8.650 938 12,16
HTM 124,05 - - 15.842 1.412 9,79
NTC 5,99 0,04 - 191.869 12.039 6,69
KDF 22,75 - - 30.831 1.176 3,97
HND 12,42 - - 15.368 582 3,94

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/08/2019 03:26 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
VOC 6,14 0,32 - 12.288 -1.102 -8,23
VEA 8,92 49,86 57,84 50.119 -1.928 -3,70
CTR 20,39 - 7,69 62.365 -1.799 -2,80
NHH 3,12 - - 26.837 -743 -2,69
VGI 321,42 0,16 0,03 36.899 -476 -1,27

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/08/2019 03:26 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.