UPCOMINDEX
 56,74
-0,12  -0,21%
Chứng khoán tăng giá 903 [68]   Chứng khoán giảm giá 0 [26]   Chứng khoán đứng giá 0   

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/08/2020 04:00 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

UPCOMINDEX 56,74 -0,12 -0,21%
KLGD (triệu CP) 29,22 64,37%
GTGD (Tỷ VND) 311,12 21,02%
Tổng KL đặt mua 72.546.100 Dư mua 72.512.115
Tổng KL đặt bán 63.664.000 Dư bán 63.630.015
Mua - Bán 8.882.100 Dư mua - Dư bán 8.882.100

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/08/2020 05:17 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 56,22 0,52 0,92 
1 tháng qua 56,94 -0,20 -0,35 
3 tháng qua 53,48 3,26 6,10 
6 tháng qua 56,47 0,27 0,48 
1 năm qua 57,14 -0,40 -0,70 
Từ đầu năm 56,65 0,09 0,16 
Cao nhất 52 tuần 58,01 -1,27 -2,19 
Thấp nhất 52 tuần 47,57 9,17 19,28 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 113,24 0,39% 6,55 2,11%
Bán 343,38 1,18% 15,53 4,99%
Mua - Bán -230,14 -0,79% -8,98 -2,89%

Cập nhật lúc Thứ Hai 01/01/0001 12:00 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
SWC 14,32 - - 14.698 1.623 12,41
AAS 47,78 - - 26.367 2.705 11,43
SEA 10,25 - - 27.040 2.664 10,93
VOC 10,34 0,21 - 21.350 1.723 8,78
EVF 7,44 - - 6.975 401 6,10

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/08/2020 04:00 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
HVG 152,87 - 10,20 5.071 -329 -6,09
BVB - 0,09 - 10.751 -292 -2,64
BCM 16,19 - - 29.411 -584 -1,95
VIB 5,13 - - 20.499 -383 -1,83
BSR -9,38 - - 6.380 -118 -1,82

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/08/2020 04:00 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.