VN30
 791,98
-3,11  -0,08%
Chứng khoán tăng giá 9 [0]   Chứng khoán giảm giá 16 [0]   Chứng khoán đứng giá 5   

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/08/2020 03:57 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

VN30 791,98 -3,11 -0,08%
KLGD (triệu CP) 87,15 62,18%
GTGD (Tỷ VND) 2.340,94 58,69%
Tổng KL đặt mua 148.188.560 Dư mua 62.547.890
Tổng KL đặt bán 181.912.650 Dư bán 96.271.980
Mua - Bán -33.724.090 Dư mua - Dư bán -33.724.090

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/08/2020 05:17 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 782,15 9,83 1,26 
1 tháng qua 805,37 -13,39 -1,66 
3 tháng qua 780,73 11,25 1,44 
6 tháng qua 865,86 -73,88 -8,53 
1 năm qua 880,51 -88,53 -10,05 
Từ đầu năm 886,88 -94,90 -10,70 
Cao nhất 52 tuần 944,70 -152,72 -16,17 
Thấp nhất 52 tuần 610,76 181,22 29,67 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 4.603,59 1,51% 219,82 4,26%
Bán 8.027,44 2,63% 328,41 6,36%
Mua - Bán -3.423,85 -1,12% -108,58 -2,10%

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/08/2020 05:21 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
PNJ 12,26 - 0,93 56.500 1.100 1,98
EIB 30,01 11,56 23,15 17.000 300 1,79
MBB 4,99 2,27 - 17.150 300 1,78
HDB 6,47 32,94 11,50 27.400 450 1,66
EIB 30,01 11,56 23,15 17.000 250 1,49

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/08/2020 03:57 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
ROS -31,60 0,26 5,64 2.270 -50 -2,16
MSN 16,46 5,84 40,64 53.400 -1.000 -1,84
SSI 8,50 0,87 11,50 14.600 -250 -1,69
BID 18,02 2,82 10,90 39.000 -650 -1,64
HPG 9,18 1,95 8,38 24.100 -400 -1,64

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/08/2020 03:57 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.