VN30
 871,08
2,97  0,34%
Chứng khoán tăng giá 0 [0]   Chứng khoán giảm giá 0 [0]   Chứng khoán đứng giá 0   

Cập nhật lúc Thứ Năm 21/03/2019 03:25 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

VN30 871,08 2,97 0,34%
KLGD (triệu CP) 55,71 -50,86%
GTGD (Tỷ VND) 2.556,58 -76,16%
Tổng KL đặt mua 86.932.230 Dư mua 28.879.000
Tổng KL đặt bán 107.954.070 Dư bán 49.900.840
Mua - Bán -21.021.840 Dư mua - Dư bán -21.021.840

Cập nhật lúc Thứ Năm 21/03/2019 04:18 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 935,62 -27,75 -2,97 
1 tháng qua 926,09 -18,22 -1,97 
3 tháng qua 873,09 34,78 3,98 
6 tháng qua 974,43 -66,56 -6,83 
1 năm qua 1147,26 -239,39 -20,87 
Từ đầu năm 855,66 52,21 6,10 
Cao nhất 52 tuần 1177,68 -269,81 -22,91 
Thấp nhất 52 tuần 838,79 69,08 8,24 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 6.792,18 3,40% 348,11 8,17%
Bán 3.637,61 1,82% 169,54 3,98%
Mua - Bán 3.154,57 1,58% 178,57 4,19%

Cập nhật lúc Thứ Năm 21/03/2019 04:16 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
DHG 23,67 2,41 22,65 118.300 1.100 0,93
ROS 100,05 0,96 0,08 32.850 300 0,92
HSG 25,95 - 6,16 9.200 50 0,54
CTD 7,11 75,55 1,04 142.000 100 0,07
MSN 18,64 37,27 47,51 85.000 - -

Cập nhật lúc Thứ Năm 21/03/2019 03:25 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
PVD 35,31 0,28 0,11 17.300 -1.300 -6,99
SSI 10,45 18,63 20,94 27.300 -1.250 -4,38
CTG 15,18 20,48 - 22.100 -900 -3,92
BID 16,17 16,37 26,74 34.800 -1.300 -3,61
BMP 9,56 0,73 16,87 50.000 -1.800 -3,48

Cập nhật lúc Thứ Năm 21/03/2019 03:25 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.