VN30
 871,08
2,97  0,34%
Chứng khoán tăng giá 0 [0]   Chứng khoán giảm giá 0 [0]   Chứng khoán đứng giá 0   

Cập nhật lúc Thứ Ba 21/05/2019 03:26 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

VN30 871,08 2,97 0,34%
KLGD (triệu CP) 55,71 -50,86%
GTGD (Tỷ VND) 2.556,58 -76,16%
Tổng KL đặt mua 75.755.380 Dư mua 33.265.890
Tổng KL đặt bán 81.643.480 Dư bán 39.153.990
Mua - Bán -5.888.100 Dư mua - Dư bán -5.888.100

Cập nhật lúc Thứ Ba 21/05/2019 06:27 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 882,67 18,69 2,12 
1 tháng qua 878,23 23,13 2,63 
3 tháng qua 926,09 -24,73 -2,67 
6 tháng qua 897,10 4,26 0,47 
1 năm qua 997,21 -95,85 -9,61 
Từ đầu năm 855,66 45,70 5,34 
Cao nhất 52 tuần 1026,75 -125,39 -12,21 
Thấp nhất 52 tuần 838,79 62,57 7,46 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 56.042,87 27,13% 6.051,78 63,14%
Bán 5.261,14 2,55% 363,25 3,79%
Mua - Bán 50.781,73 24,59% 5.688,53 59,35%

Cập nhật lúc Thứ Ba 21/05/2019 06:38 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
MSN 20,35 40,99 46,64 91.300 3.300 3,75
BMP 8,83 - 31,64 46.650 1.300 2,86
NT2 11,33 16,64 28,31 28.550 450 1,60
FPT 11,35 3,51 3,00 45.900 650 1,43
CII 73,67 - 51,68 23.450 300 1,29

Cập nhật lúc Thứ Ba 21/05/2019 03:26 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
ROS 99,10 0,47 0,47 32.450 -1.050 -3,14
VNM 22,53 10,70 81,34 133.500 -4.000 -2,91
CTD 6,38 1,45 52,44 115.700 -1.800 -1,54
GAS 17,04 45,67 59,90 111.500 -1.500 -1,33
GMD 11,58 - - 26.900 -300 -1,11

Cập nhật lúc Thứ Ba 21/05/2019 03:26 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.