CP có KLGD cao nhất

CP có KLGD cao nhất

Tên công ty Giá trị
(tỷ VND)
KL (CP) % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 95,07 7.824.620 32,85 0,06 12.150 400 3,40
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 138,41 6.937.940 26,15 - 19.950 400 2,04
FLC Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 22,39 4.273.580 0,21 - 5.240 -20 -0,39
ASM Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 34,70 4.343.100 0,11 - 7.990 240 3,09
HQC Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 4,98 3.559.440 0,14 - 1.400 - -
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 113,85 3.788.700 10,83 6,69 30.050 550 1,86
ITA Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 8,09 2.887.740 1,40 0,35 2.800 10 0,35
HAG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 8,24 1.648.200 - 2,48 5.000 20 0,40
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 50,89 2.458.540 - - 20.700 100 0,48
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc 38,35 2.769.030 14,68 0,57 13.850 -50 -0,36
TCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam 55,56 2.092.730 0,65 0,65 26.550 -250 -0,94
SJF Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương 11,15 2.156.310 0,15 0,66 5.170 70 1,37
OGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương 8,96 2.322.250 0,06 1,44 3.860 40 1,04
ROS Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS 83,26 2.368.720 1,00 - 35.150 -100 -0,29
AAA Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát 17,13 1.189.740 - - 14.400 -100 -0,69
PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí 22,67 1.452.910 0,42 - 15.600 - -
FTM Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân 20,00 1.333.540 - - 15.000 - -
DXG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh 32,19 1.369.690 14,45 23,20 23.500 300 1,29
VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 28,13 1.413.360 - - 19.900 250 1,27
SCR Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín 9,47 1.275.860 - - 7.420 10 0,13

Cập nhật lúc Thứ Tư 23/01/2019 03:28 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.