CP có KLGD cao nhất

CP có KLGD cao nhất

Tên công ty Giá trị
(tỷ VND)
KL (CP) % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 59,74 3.211.970 - - 18.600 400 2,19
VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 171,53 2.478.770 36,62 21,40 69.200 1.900 2,82
TPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong 68,04 2.732.610 - - 24.900 -500 -1,97
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 31,55 1.524.350 - - 20.700 100 0,48
KSH Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH 1,75 2.104.980 - - 830 50 6,41
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc 21,10 1.460.470 31,98 3,41 14.450 - -
ITA Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 9,15 3.050.270 3,13 24,19 3.000 -30 -1,00
HVG Công ty Cổ phần Hùng Vương 4,61 1.590.490 - - 2.900 -130 -4,30
HQC Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 2,77 1.993.720 - - 1.390 -10 -0,72
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 47,46 2.068.100 26,71 39,63 22.950 -50 -0,22
TCH Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy 33,05 1.551.810 5,50 - 21.300 300 1,42
HDB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh 47,35 1.780.120 3,73 31,71 26.600 - -
HAI Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I 13,40 6.980.480 1,43 3,57 1.920 100 5,49
FLC Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 16,74 3.794.900 15,62 - 4.410 50 1,14
ROS Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS 328,18 10.689.760 1,13 0,19 30.700 600 1,99
DLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 6,45 4.161.630 - 0,24 1.550 100 6,89
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 56,71 2.793.720 11,56 48,28 20.300 150 0,74
BID Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 51,11 1.589.620 33,99 1,07 32.150 650 2,06
AMD Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD 8,85 4.658.440 0,32 0,03 1.900 10 0,52
AAA Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh 97,71 5.398.190 2,24 0,03 18.100 250 1,40

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/06/2019 03:26 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.