CP có KLGD cao nhất

CP có KLGD cao nhất

Tên công ty Giá trị
(tỷ VND)
KL (CP) % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
TTF Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 13,42 4.220.480 0,20 1,96 3.180 30 0,95
STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 94,24 8.807.480 4,53 6,36 10.700 -150 -1,39
SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 62,80 4.301.340 0,87 11,50 14.600 -250 -1,69
POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 58,16 5.822.250 5,12 5,91 9.990 50 0,50
PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí 51,99 5.022.780 - 6,99 10.350 -350 -3,28
OGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương 28,82 7.187.640 0,50 3,14 4.010 -200 -4,76
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 97,49 5.684.510 2,27 - 17.150 200 1,17
ITA Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 44,57 10.869.920 - 19,82 4.100 -140 -3,31
HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 98,19 8.767.020 5,20 5,99 11.200 -200 -1,76
HQC Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 17,60 10.863.460 0,07 4,68 1.620 -70 -4,15
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 370,08 15.356.070 1,95 8,38 24.100 -400 -1,64
TCH Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy 74,34 3.644.340 0,58 0,86 20.400 -150 -0,73
HBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 43,46 4.623.860 0,26 11,24 9.400 10 0,10
GEX Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 92,38 4.409.420 - 0,11 20.950 300 1,45
FLC Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 12,56 4.360.070 0,15 2,66 2.880 -40 -1,37
ROS Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS 16,43 7.239.410 0,26 5,64 2.270 -50 -2,16
DXG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh 77,62 8.018.820 0,80 18,04 9.680 180 1,89
DLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 4,83 3.630.480 - 4,67 1.330 -50 -3,63
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 123,11 5.238.720 4,14 3,71 23.500 -250 -1,06
AAA Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh 86,31 7.045.590 0,41 1,67 12.250 300 2,51

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/08/2020 03:57 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.