CP có KLGD cao nhất

CP có KLGD cao nhất

Tên công ty Giá trị
(tỷ VND)
KL (CP) % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
TCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam 41,77 1.938.330 1,88 1,88 21.550 -350 -1,60
STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 13,31 1.298.090 0,05 4,92 10.250 -50 -0,49
SCR Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín 19,14 2.864.880 0,06 - 6.680 -20 -0,30
SBT Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 21,13 1.312.170 - 1,88 16.100 100 0,62
REE Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh 50,50 1.346.680 - - 37.500 -50 -0,14
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 60,54 2.745.720 - - 22.050 -350 -1,57
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc 29,29 1.871.550 17,26 - 15.650 250 1,62
ITA Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 9,93 3.010.470 - 1,68 3.300 -100 -2,95
IJC Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật 26,87 1.739.420 0,09 0,07 15.450 1.000 6,92
HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 10,82 1.639.600 0,22 0,07 6.600 -40 -0,61
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 58,57 2.540.900 1,28 16,47 23.050 - -
HNG Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 62,90 3.494.210 - 1,88 18.000 -450 -2,44
HDC Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu 29,45 1.433.000 0,14 7,05 20.550 1.300 6,75
HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 30,93 1.455.370 12,26 12,08 21.250 350 1,67
HAG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 17,10 3.570.430 - 20,81 4.790 -110 -2,25
FPT Công ty Cổ phần FPT 149,33 2.849.780 1,60 1,48 52.400 400 0,76
FLC Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 10,79 2.773.670 1,43 - 3.890 -10 -0,26
ROS Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS 323,84 12.600.670 - 0,13 25.700 -500 -1,91
DAH Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á 22,18 1.493.330 - 0,41 14.850 950 6,83
ASM Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 10,89 1.756.370 - - 6.200 -10 -0,17

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/08/2019 03:27 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.