CP có GTGD cao nhất

CP có GTGD cao nhất

Tên công ty Giá trị
(tỷ VND)
KL (CP) % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 138,35 1.028.650 80,20 71,88 134.500 500 0,37
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 138,41 6.937.940 26,15 - 19.950 400 2,04
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 113,85 3.788.700 10,83 6,69 30.050 550 1,86
ROS Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS 83,26 2.368.720 1,00 - 35.150 -100 -0,29
TCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam 55,56 2.092.730 0,65 0,65 26.550 -250 -0,94
STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 95,07 7.824.620 32,85 0,06 12.150 400 3,40
ASM Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 34,70 4.343.100 0,11 - 7.990 240 3,09
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc 38,35 2.769.030 14,68 0,57 13.850 -50 -0,36
DXG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh 32,19 1.369.690 14,45 23,20 23.500 300 1,29
MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan 55,20 707.690 42,93 76,49 78.000 -2.100 -2,63
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 50,89 2.458.540 - - 20.700 100 0,48
VJC Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet 45,97 398.030 2,14 38,24 115.500 500 0,43
VIC Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần 30,74 299.570 36,04 35,21 102.600 200 0,19
SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 30,25 1.188.790 16,19 40,89 25.450 -100 -0,40
HDB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh 25,52 850.650 11,29 27,04 30.000 -100 -0,34
SBT Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 23,41 1.164.430 3,39 2,08 20.100 - -
PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 25,88 486.420 1,20 52,60 53.200 -300 -0,57
NVL Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 25,92 453.150 4,51 7,89 57.200 300 0,52
VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 28,13 1.413.360 - - 19.900 250 1,27
VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 28,52 514.720 22,94 0,58 55.400 200 0,36

Cập nhật lúc Thứ Tư 23/01/2019 03:28 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.