NDTNN bán ròng nhiều nhất

NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
E1VFVN30 Quỹ ETF VFMVN30 -20,45 -1.297.380 1,30 98,74 77,72 15.990 430 2,76
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc -50,98 -502.000 - 485,67 1.833,39 12.200 100 0,82
VND Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT -7,69 -410.210 3,18 10,32 211,54 18.900 -100 -0,53
DPM Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí -6,48 -384.290 27,15 53,24 1.891,36 16.900 200 1,19
VRE Công ty Cổ phần Vincom Retail -12,62 -321.070 48,09 63,87 12.853,51 40.000 1.500 3,89
DRC Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng -5,58 -238.850 29,82 74,16 696,29 23.300 200 0,86
MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan -13,60 -169.720 16,56 44,47 18.660,18 81.000 - -
BID Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam -4,04 -145.580 8,33 14,84 25.893,56 27.500 700 2,61
VIC Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần -15,93 -129.590 33,07 61,09 66.023,62 122.800 -1.200 -0,97
DPR Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú -3,36 -85.400 3,69 98,14 479,54 39.650 -50 -0,13
LSS Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn -0,59 -73.290 - 93,31 244,20 8.000 -150 -1,85
NVL Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va -3,05 -60.940 0,04 1,22 18.120,57 50.500 300 0,59
TCH Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy -1,04 -48.600 - 3,49 3.761,06 22.950 1.500 6,99
VHM Công ty Cổ phần Vinhomes -4,36 -38.080 34,46 80,23 100.911,23 114.200 -800 -0,70
TLH Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên -0,29 -31.300 - 48,17 388,06 9.600 80 0,84
DHG Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang -2,45 -23.000 33,69 41,61 235,69 104.600 4.600 4,60
VOS Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam -0,03 -21.450 2,26 19,93 109,47 1.640 40 2,50
HT1 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 -0,25 -20.910 1,86 7,39 1.920,39 11.700 -100 -0,85
KDH Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền -0,62 -20.060 24,85 51,30 577,24 31.350 - -
PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam -1,18 -18.810 0,24 6,31 7.554,21 63.400 800 1,27
LM8 Công ty Cổ phần Lilama 18 -0,38 -15.000 - 67,71 100,22 24.350 -650 -2,60
SBT Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa -0,19 -12.440 0,05 0,66 8.207,08 15.900 1.000 6,71
HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh -0,68 -11.960 33,29 39,67 3.210,79 61.500 1.000 1,65
STK Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ -0,15 -10.010 - 53,96 366,68 15.500 - -
EIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam -0,14 -10.000 - 0,46 4,17 14.300 100 0,70


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.