NDTNN bán ròng nhiều nhất

NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
SBT Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh -39,73 -1.337.570 5,55 55,06 2.651,58 26.400 -1.150 -4,18
SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn -16,79 -658.850 0,30 33,85 5.941,59 25.400 -100 -0,40
HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen -16,95 -594.500 2,29 30,73 2.042,09 28.450 -350 -1,22
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc -7,68 -534.560 2,20 40,90 1.133,03 14.450 50 0,34
DXG Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh -7,62 -357.620 0,44 12,11 1.205,02 21.400 -50 -0,24
DRC Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng -4,12 -179.750 1,20 58,06 586,70 22.900 100 0,43
CSM Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam -2,33 -161.600 0,06 73,21 619,84 14.300 -300 -2,06
VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam -5,67 -151.330 21,30 35,49 12.605,07 37.500 -150 -0,40
VOS Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam -0,26 -145.000 19,88 66,68 121,09 1.850 - -
BID Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam -2,96 -144.700 0,41 11,57 19.628,24 20.400 -200 -0,98
MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan -7,53 -138.020 37,53 61,31 12.454,48 54.500 2.500 4,80
S4A Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A -2,62 -125.800 - 99,18 419,31 21.000 200 0,96
NLG Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long -3,24 -118.350 - 23,76 272,61 27.300 -300 -1,09
GMD Công ty Cổ phần Gemadept -4,54 -108.000 - 13,45 - 42.100 500 1,20
DPM Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí -2,32 -101.650 33,29 64,29 2.503,67 22.750 -150 -0,66
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam -0,17 -94.580 0,03 6,56 126,89 1.820 -30 -1,63
HHS Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy -0,40 -94.350 2,37 16,35 477,29 4.210 -30 -0,71
AAA Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát -2,30 -64.750 0,12 4,85 719,92 35.100 -250 -0,71
TDH Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức -0,98 -63.500 - 23,69 0,84 15.450 -200 -1,28
DQC Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang -2,29 -62.590 10,27 74,77 357,77 37.000 -450 -1,21
MHC Công ty Cổ phần MHC -0,30 -52.400 - 50,47 84,45 5.800 -10 -0,18
NVL Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va -3,05 -49.740 0,01 1,77 15.191,68 61.500 -100 -0,17
GTN Công ty Cổ phần GTNFOODS -0,72 -44.300 - 9,96 2.106,89 16.500 200 1,22
BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh -3,41 -43.540 5,32 13,14 281,92 77.900 -1.300 -1,65
NNC Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ -2,26 -41.130 0,86 76,39 333,81 55.300 -200 -0,37


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.