NDTNN bán ròng nhiều nhất

NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
YEG Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 -2,62 -28.300 2,22 42,31 1.844,24 93.500 1.800 1,96
VRC Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC -0,68 -42.000 - 41,22 372,73 16.300 - -
VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam -30,57 -248.110 71,13 86,96 87.890,20 123.700 500 0,40
VIC Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần -15,73 -136.680 31,66 65,61 84.836,01 115.500 - -
VHC Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn -3,86 -45.140 2,35 23,76 5.131,21 85.300 -700 -0,82
TCM Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công -0,72 -26.800 - 4,90 - 26.300 -400 -1,50
SJD Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn -0,61 -29.090 - 75,01 304,83 20.900 -100 -0,48
SCR Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín -0,49 -65.810 - 4,07 1.192,22 7.450 -20 -0,27
SBT Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa -88,13 -4.890.810 1,70 81,96 9.113,47 17.200 50 0,29
SAM Công ty Cổ phần SAM Holdings -0,41 -53.140 - 39,89 923,49 7.900 140 1,80
POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam -0,50 -31.890 36,81 41,06 12.492,52 15.600 - -
NT2 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 -1,67 -62.710 18,58 51,31 2.009,72 26.650 150 0,56
VHM Công ty Cổ phần Vinhomes -16,37 -206.260 16,71 54,79 90.441,10 79.900 -100 -0,13
LHG Công ty Cổ phần Long Hậu -4,98 -264.140 0,06 77,02 326,38 18.800 -450 -2,34
KSB Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương -0,55 -25.400 - 11,45 462,44 21.900 -200 -0,91
KDC Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO -1,20 -63.120 - 76,95 3.851,21 19.000 - -
ITA Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo -1,97 -644.600 3,13 24,19 1.132,82 3.000 -30 -1,00
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát -13,27 -577.170 26,71 39,63 4.741,49 22.950 -50 -0,22
HDB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh -13,23 -497.150 3,73 31,71 1.351,23 26.600 - -
HBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình -0,36 -22.700 0,16 2,19 715,07 15.850 50 0,31
HAI Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I -0,29 -150.250 1,43 3,57 169,69 1.920 100 5,49
HAH Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An -0,82 -69.280 5,27 42,68 169,10 11.900 -100 -0,84
DPR Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú -1,05 -23.710 - 14,94 575,63 43.800 -1.200 -2,67
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam -26,96 -1.316.300 11,56 48,28 1,65 20.300 150 0,74
CII Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM -0,62 -27.130 - 2,11 1.069,33 22.850 50 0,21


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.