NDTNN bán ròng nhiều nhất

NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
SCR Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín -7,85 -945.000 0,10 19,44 735,54 8.400 30 0,35
DCM Công ty Cổ phần Phân bón Dầu Khí Cà Mau -4,83 -432.000 0,88 21,80 2.737,29 11.250 300 2,73
DXG Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh -8,02 -369.840 0,44 8,75 1.192,04 22.300 700 3,24
IJC Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật -2,99 -350.360 - 53,92 495,75 8.500 100 1,19
HVG Công ty Cổ phần Hùng Vương -2,16 -321.000 9,28 45,60 535,64 6.650 -250 -3,63
DIG Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng -2,66 -270.500 0,03 26,84 499,53 9.750 -250 -2,50
TLH Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên -2,43 -190.000 - 13,18 453,39 12.500 -500 -3,85
NBB Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy -2,94 -124.490 - 19,04 191,29 23.500 -200 -0,85
VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam -3,48 -99.290 15,29 30,41 11.718,46 35.100 - -
DPM Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí -1,97 -85.250 3,96 19,53 2.650,69 23.000 200 0,87
ASM Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai -0,89 -59.080 - 5,49 1.531,40 15.200 - -
KSB Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương -2,24 -52.990 0,40 10,78 849,16 42.100 -600 -1,41
NLG Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long -1,30 -46.360 8,94 13,87 249,80 28.000 150 0,53
VNS Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam -0,88 -40.510 5,21 45,83 50,54 21.900 -700 -3,10
DQC Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang -0,94 -18.760 0,08 39,61 377,27 50.000 -300 -0,60
HT1 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 -0,36 -15.850 8,04 15,63 3.371,57 22.200 -200 -0,90
SHI Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà -0,12 -15.000 - 3,65 206,31 7.890 - -
DTL Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc -0,43 -15.000 - 100,07 865,46 28.800 300 1,05
ROS Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS -2,01 -11.850 0,61 0,86 33.884,59 164.000 1.000 0,61
HAG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai -0,09 -11.000 - 0,25 2.407,89 8.530 -150 -1,73
DAG Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á -0,14 -10.850 - 19,82 143,87 12.900 -50 -0,39
APG Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát -0,05 -9.500 - 10,73 35,10 5.500 -290 -5,01
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội -0,14 -9.260 33,10 33,92 - 14.900 -50 -0,34
GDT Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành -0,47 -8.000 0,25 99,83 202,73 59.000 - -
SHA Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn -0,06 -6.540 - 1,65 85,36 9.190 -10 -0,11


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.