NDTNN bán ròng nhiều nhất

NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen -10,81 -434.880 3,81 10,28 2.040,61 25.500 - -
PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam -37,18 -434.000 12,19 27,08 10.565,04 86.800 600 0,69
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc -3,90 -280.350 11,71 17,36 1.515,51 14.100 100 0,71
CTD Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons -42,76 -203.160 7,43 83,10 10,91 210.000 -4.000 -1,87
DHG Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang -15,30 -148.350 10,78 55,47 65,87 103.100 -2.900 -2,74
CTG Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam -3,54 -142.310 0,14 3,02 0,49 25.500 300 1,19
VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam -27,94 -137.390 58,57 73,47 119.648,43 205.600 4.500 2,23
VSC Công ty Cổ phần Container Việt Nam -5,55 -131.480 8,49 54,55 137,61 42.500 -500 -1,17
BFC Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền -3,78 -109.810 0,09 50,59 637,51 34.600 -300 -0,86
NKG Công ty Cổ phần Thép Nam Kim -3,72 -93.100 0,29 13,31 3.065,33 41.000 - -
GTN Công ty Cổ phần GTNFOODS -1,28 -84.900 0,02 14,63 1.976,66 15.000 -150 -1,00
STK Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ -1,47 -77.100 - 88,21 423,94 19.000 -400 -2,07
OGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương -0,14 -66.230 - 2,33 318,27 2.200 80 3,77
CTI Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO -2,00 -54.040 0,04 5,70 482,70 36.600 400 1,10
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát -3,04 -50.330 17,80 18,80 6.326,86 56.000 2.400 4,47
PAN Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN -2,31 -48.560 0,65 17,37 3.177,64 47.600 1.700 3,70
JVC Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật -0,23 -44.930 0,13 4,09 7,84 5.170 150 2,98
VHC Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn -2,01 -37.010 44,87 55,75 3.223,05 55.000 -300 -0,55
GDT Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành -1,57 -33.340 1,67 98,78 163,30 48.000 -1.900 -3,81
HVG Công ty Cổ phần Hùng Vương -0,18 -24.680 - 1,69 615,61 7.600 480 6,74
NT2 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 -0,87 -24.600 63,04 71,35 2.659,98 35.800 200 0,56
SHI Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà -0,16 -22.190 - 12,74 221,59 7.250 -30 -0,42
GMD Công ty Cổ phần Gemadept -0,88 -20.500 2,81 4,14 - 43.900 400 0,91
DQC Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang -0,77 -19.950 11,85 58,75 383,15 38.500 -951 -2,42
VFG Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam -0,69 -19.940 0,32 90,48 260,25 35.800 -900 -2,46


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.