NDTNN bán ròng nhiều nhất

NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
VRE Công ty Cổ phần Vincom Retail -231,27 -5.190.670 46,56 92,66 17.869,45 44.600 600 1,36
SBT Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh -32,93 -1.529.930 0,88 23,97 4.742,85 21.350 -50 -0,24
VIC Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần -61,97 -871.940 23,17 70,98 35.536,11 71.400 1.500 2,14
STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín -5,75 -490.660 17,75 27,48 3.255,61 11.750 -250 -2,09
FMC Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta -8,82 -389.750 8,10 37,55 356,55 22.550 700 3,20
MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan -17,58 -298.980 58,49 90,47 13.932,86 58.000 -1.000 -1,70
BVH Tập đoàn Bảo Việt -14,60 -276.030 7,28 51,61 8.771,36 52.500 300 0,57
DAG Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á -1,66 -178.950 - 23,73 133,49 9.320 170 1,85
BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh -14,37 -163.480 2,04 27,09 3.967,45 87.000 -2.400 -2,69
KDC Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO -5,12 -135.520 3,40 47,37 3.103,13 37.800 -750 -1,95
PPC Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại -2,60 -120.550 2,51 53,48 2.217,75 21.450 -350 -1,61
DPM Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí -2,42 -114.950 3,06 23,56 2.273,21 21.000 -250 -1,18
PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam -5,84 -103.930 8,24 29,64 6.986,18 55.600 -1.600 -2,80
CTI Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO -2,86 -101.230 - 24,84 367,57 28.950 400 1,40
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc -1,17 -88.270 0,32 4,71 1.440,78 13.200 -50 -0,38
HQC Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân -0,21 -80.000 - 1,34 500,62 2.600 -10 -0,39
SHI Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà -0,58 -79.000 - 26,44 207,83 7.370 10 0,13
BID Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam -1,63 -71.900 23,39 25,81 22.727,39 24.050 -100 -0,42
SJD Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn -1,79 -69.800 27,96 54,70 252,82 23.200 400 1,75
NVL Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va -4,15 -68.090 0,64 2,95 15.281,02 60.800 -100 -0,17
CSM Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam -1,04 -67.600 - 15,67 688,46 15.250 -250 -1,62
VHC Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn -3,00 -61.550 34,00 56,09 2.771,47 48.500 -200 -0,42
HAX Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh -2,00 -53.670 6,12 54,19 291,14 37.400 -700 -1,84
HBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình -2,72 -51.470 1,88 6,28 1.718,02 52.200 -1.000 -1,88
ITA Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo -0,15 -45.520 0,29 1,84 1.185,81 3.290 10 0,30


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.