NDTNN bán ròng nhiều nhất

NDTNN bán ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
VRE Công ty Cổ phần Vincom Retail -32,03 -879.580 39,66 62,82 13.438,08 34.500 -1.650 -4,57
NBB Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy -19,08 -1.034.340 0,13 67,58 332,79 18.450 -250 -1,34
YEG Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 -55,22 -599.010 23,37 86,73 1.780,18 102.300 6.600 6,89
POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam -12,35 -791.280 8,21 44,78 12.097,52 15.300 -550 -3,48
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc -10,09 -673.620 0,23 12,00 2.030,06 14.700 -500 -3,29
CII Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM -7,27 -291.670 6,31 41,74 1.179,96 24.800 -700 -2,75
DXG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh -3,64 -155.560 4,15 13,35 15,29 22.500 -950 -4,06
BID Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam -8,29 -225.790 16,37 26,74 31.967,53 34.800 -1.300 -3,61
SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI -1,15 -40.350 18,63 20,94 5.576,63 27.300 -1.250 -4,38
MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan -6,17 -72.590 37,27 47,51 6.546,26 85.000 - -
HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen -2,59 -277.020 - 6,16 1.186,94 9.200 50 0,54
VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam -7,85 -57.740 23,19 29,58 96.103,99 136.000 -2.500 -1,81
VJC Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet -13,45 -112.950 1,05 18,14 5.447,01 118.500 -1.300 -1,09
TDC Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương -0,62 -69.800 0,06 21,37 414,79 8.860 -40 -0,45
BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh -1,14 -22.270 0,73 16,87 985,02 50.000 -1.800 -3,48
BCE Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương -0,24 -34.200 0,64 73,70 88,56 6.920 - -
IDI Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I -0,12 -14.080 1,83 3,93 785,95 8.420 -210 -2,44
HPX Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát -0,85 -35.000 - 15,83 1.630,45 24.000 -500 -2,05
FLC Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC -0,10 -18.140 0,11 0,37 1.596,52 5.200 -110 -2,08
DPM Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí -0,49 -24.470 7,44 15,00 2.046,19 20.000 -200 -1,00
NVL Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va -1,87 -32.200 5,68 8,90 16.712,84 57.000 -1.300 -2,23
KDH Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền -0,60 -19.000 - 9,08 200,56 31.550 -50 -0,16
KDC Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO -0,55 -25.100 7,26 27,10 4.338,89 21.500 -750 -3,38
VCI Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt -0,60 -14.900 75,03 80,72 3.874,36 40.300 -200 -0,50
TTF Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành -0,05 -13.960 - 0,42 341,38 3.750 -280 -6,95


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.