NDTNN mua ròng nhiều nhất

NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 15,13 752.030 39,66 0,26 485,53 20.150 300 1,51
DXG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh 7,44 515.620 35,51 4,10 252,66 14.600 400 2,81
VRE Công ty Cổ phần Vincom Retail 9,52 273.040 58,84 52,97 13.151,38 34.750 -250 -0,72
HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 1,93 230.090 6,01 - 1.121,78 8.460 140 1,68
DLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 0,21 139.030 4,33 0,45 208,44 1.480 -40 -2,64
ROS Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS 1,27 86.080 3,47 3,32 6.191,54 24.200 100 0,41
TCH Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy 2,52 83.880 3,90 - 4.593,97 30.200 1.100 3,78
GEX Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 1,43 74.560 2,34 0,33 3.218,14 19.900 - -
SCR Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín 0,35 56.140 0,80 - 1.018,55 6.370 230 3,74
KSB Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 0,92 52.710 6,82 - 376,97 17.750 1.150 6,92
VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 5,05 42.440 35,33 31,57 86.011,45 119.200 600 0,50
HAH Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An 0,49 40.140 52,50 - 176,37 12.150 - -
HDG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô 1,27 39.100 11,64 - 1.226,10 32.950 750 2,32
BWE Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương 0,92 37.180 60,62 4,28 1.460,27 24.800 - -
VGC Tổng Công ty Viglacera - Công ty Cổ phần 0,64 35.000 50,99 - 2.920,08 18.300 - -
HAI Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I 0,11 30.750 1,06 0,45 316,51 3.620 230 6,78
PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 0,50 29.610 40,56 20,28 811,61 16.750 350 2,13
PPC Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 0,80 27.560 29,12 21,45 3.099,49 29.000 600 2,11
LDG Công ty Cổ phần Đầu tư LDG 0,23 25.440 2,68 0,01 1.033,97 9.000 150 1,69
FIT Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 0,17 24.380 2,17 - 844,79 7.110 110 1,57
DRH Công ty Cổ phần DRH Holdings 0,10 22.520 1,65 0,11 133,02 4.620 280 6,45
HTN Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons 0,35 20.190 29,24 - 261,93 17.650 50 0,28
TDM Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một 0,53 19.690 55,73 2,80 860,52 26.600 - -
PDR Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 0,50 18.030 2,47 - 3.907,15 27.800 -100 -0,36
SMB Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung 0,69 17.730 81,48 3,54 474,78 39.400 300 0,76


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.