NDTNN mua ròng nhiều nhất

NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
KBC Kinh Bac City Development Share Holding Corporation 30,42 2.007.500 23,49 1,24 1.265,21 15.250 600 4,09
DAG Dong A Plastic Group Joint Stock Company 24,00 2.000.000 90,84 - 149,43 13.300 400 3,10
STB SaiGon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank 8,13 703.560 12,31 0,02 3.230,41 11.400 - -
ITA Tan Tao Investment Industry Corporation 2,09 492.460 2,35 - 1.506,78 4.240 40 0,95
VIC VinGroup Joint Stock Company 13,46 318.360 34,49 4,33 21.246,36 42.350 - -
VJC VietJet Aviation Joint Stock Company 38,16 293.250 45,31 0,57 1.841,79 129.900 1.900 1,48
BID Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam 4,42 246.050 3,57 0,15 17.456,30 17.750 -150 -0,84
VNM Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 33,48 234.410 40,91 19,81 94.494,37 142.000 300 0,21
HPG Hoa Phat Corporation 10,06 233.120 10,42 3,24 4.756,49 43.050 - -
HHS Hoang Huy Investment Services Joint Stock Company 0,83 200.000 5,33 - 476,86 4.160 270 6,94
HVG Hung Vuong Corporation 1,39 197.910 13,37 - 569,94 7.060 200 2,91
VHC Vinh Hoan Corporation 9,73 187.090 37,54 0,21 3.535,96 53.500 2.000 3,88
TDH Thu Duc Housing Development Corporation 2,42 179.000 20,32 - 61,65 13.700 400 3,00
DPM Petrovietnam Fertilizer and Chemical Joint Stock Company 3,85 159.580 32,19 9,73 2.711,19 24.250 150 0,62
CTD Coteccons Construction Joint Stock Company 27,58 136.400 45,82 0,36 1.078,72 215.000 9.000 4,36
GAS PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation 6,47 119.650 25,76 4,19 47.875,39 54.000 -500 -0,92
DMC Domesco Medical Import - Export Joint Stock Corporation 9,54 101.010 67,55 1,14 1.345,58 95.500 5.300 5,87
CTG Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry and Trade 1,68 88.000 11,38 6,58 - 18.800 100 0,53
MSN Masan Group Corporation 3,94 82.170 43,80 30,78 9.717,44 47.800 - -
HAX Hang Xanh Motors Service Joint Stock Company 3,96 69.560 57,22 5,34 318,37 57.300 800 1,41
PPC Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company 1,14 66.910 56,72 1,95 1.810,13 17.100 -200 -1,16
BMP Binh Minh Plastics Joint Stock Company 11,81 58.210 41,40 - 30,55 205.500 7.500 3,78
BVH Bao Viet Holdings 3,53 57.910 19,39 3,32 10.059,69 61.100 500 0,82
PGC Petrolimex Gas Corporation - Joint Stock Company 0,71 55.280 46,93 0,94 306,56 12.900 100 0,78
DXG Dat Xanh Real Estate Service And Contructions Corporation 0,90 47.650 4,77 3,65 974,18 19.050 850 4,67


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.