NDTNN mua ròng nhiều nhất

NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
VSC Công ty Cổ phần Container Việt Nam 0,58 18.770 12,42 1,39 288,92 30.650 -550 -1,77
TV2 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 1,55 30.600 22,17 3,84 5,09 50.400 -900 -1,76
TNA Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam 0,20 11.390 8,27 - 258,72 17.700 -150 -0,85
TLH Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên 0,53 160.000 45,20 - 160,08 3.290 -10 -0,31
SZL Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành 1,53 31.820 29,18 0,42 346,56 48.000 -300 -0,63
SCS Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn 1,19 10.580 74,42 32,12 1.553,08 112.500 500 0,44
SAB Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn 21,36 114.930 70,08 33,39 43.601,26 185.000 2.000 1,09
PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 4,92 105.800 19,30 0,24 3.209,53 46.600 - -
PDR Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 0,59 22.690 1,21 - 4.645,23 26.050 1.050 4,20
NLG Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long 4,19 158.440 11,25 1,02 86,02 26.500 -300 -1,12
NCT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 0,70 11.460 42,62 2,59 617,13 61.500 200 0,32
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 2,20 130.000 2,27 - - 17.150 200 1,17
LHG Công ty Cổ phần Long Hậu 0,78 30.400 2,72 0,05 565,06 25.900 1.650 6,80
LDG Công ty Cổ phần Đầu tư LDG 1,50 238.910 4,27 0,82 718,34 6.260 -30 -0,48
HDB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh 11,71 427.460 32,94 11,50 2.473,31 27.400 300 1,10
GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần 31,05 428.600 59,66 10,38 63.230,00 72.300 -300 -0,42
FUEVFVND Quỹ ETF VFMVN DIAMOND 0,50 42.250 87,79 68,48 7,24 11.950 50 0,42
EVG Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland 0,27 59.090 3,06 0,18 119,46 4.200 -170 -3,90
E1VFVN30 Quỹ ETF VFMVN30 4,75 356.780 99,63 86,75 83,10 13.300 -20 -0,16
DGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang 0,82 25.260 9,82 - 2.029,35 32.600 400 1,24
DAH Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á 0,09 17.960 3,26 1,39 79,58 4.950 110 2,27
CVT Công ty Cổ phần CMC 0,25 12.260 2,10 - 632,23 19.650 150 0,76
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 0,56 23.510 4,14 3,71 - 23.500 -250 -1,06
BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 1,70 32.920 38,10 1,14 736,95 51.700 -200 -0,39
ACL Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang 0,24 14.860 10,99 - 135,98 16.150 100 0,62


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.