NDTNN mua ròng nhiều nhất

NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 4,53 478.340 18,17 8,42 2.667,82 9.450 210 2,27
VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 40,54 322.050 92,19 79,57 85.671,62 126.000 -100 -0,08
VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 12,10 313.270 37,21 9,84 12.585,75 38.300 -650 -1,67
DGW Công ty Cổ phần Thế Giới Số 4,65 275.000 71,61 - 172,94 16.850 100 0,59
FTS Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 2,03 160.100 72,11 - 331,38 12.900 300 2,38
KMR Công ty Cổ phần Mirae 0,77 150.000 57,53 - 108,15 5.150 150 3,00
NVL Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 8,45 143.750 25,34 13,15 13.375,79 58.900 100 0,17
PPC Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 2,22 128.630 36,12 0,85 1.885,42 17.550 550 3,23
NT2 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 2,42 83.890 35,98 0,54 2.278,65 28.800 -100 -0,35
PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 0,89 73.760 38,01 2,06 808,34 12.050 -50 -0,42
LSS Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 0,84 66.630 24,77 1,12 392,28 12.500 -250 -1,97
SAB Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn 12,51 56.470 54,69 - 56.480,49 223.800 7.300 3,37
VNE Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam 0,42 53.000 12,77 - 227,30 7.750 -140 -1,78
PC1 Công ty Cổ phần Xây lắp điện I 1,78 50.000 80,40 - 759,20 35.100 -400 -1,13
GTN Công ty Cổ phần GTNFOODS 0,90 50.000 3,37 - 2.102,84 17.800 -50 -0,29
PAC Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam 1,10 33.280 82,30 62,44 342,57 32.800 -100 -0,31
HAX Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh 1,00 25.330 41,55 - 234,46 39.400 -100 -0,26
ROS Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS 2,81 22.670 1,43 - 26.233,75 124.600 900 0,72
HQC Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 0,05 22.600 0,63 - 331,30 1.970 -30 -1,50
SHP Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam 0,33 16.610 97,59 - 839,83 19.800 - -
NCT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 1,46 16.460 94,45 22,02 839,66 89.000 1.300 1,48
FIT Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T 0,04 10.000 1,02 - 273,53 4.000 -240 -5,67
HHS Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy 0,03 9.090 1,64 - 375,32 3.220 -40 -1,23
CHP Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung 0,19 8.930 87,45 - 1.219,85 21.250 - -
DRH Công ty Cổ phần Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước 0,18 7.500 2,99 0,19 569,70 24.000 -750 -3,04


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.