NDTNN mua ròng nhiều nhất

NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
VRE Công ty Cổ phần Vincom Retail 5,93 167.820 47,83 29,07 13.591,56 35.300 150 0,42
VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 36,42 292.020 57,49 18,99 89.303,07 124.900 800 0,64
VIC Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần 937,96 8.016.070 98,73 1,21 88.337,12 121.900 -100 -0,09
TDM Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một 0,35 11.000 10,45 - 1.055,03 31.800 - -
PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 1,78 98.640 11,67 3,98 948,81 18.400 900 5,14
PPC Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 0,98 37.840 27,66 17,00 2.788,07 25.450 350 1,39
PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 1,08 17.330 11,50 - 5.531,86 62.600 200 0,32
OGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương 0,06 14.520 0,48 - 595,62 4.100 10 0,24
NTL Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm 0,33 12.400 5,22 0,59 754,37 26.350 100 0,38
VHM Công ty Cổ phần Vinhomes 2,62 31.090 43,73 34,61 95.602,05 84.200 700 0,83
MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan 6,73 87.270 50,56 20,58 7.794,02 77.100 100 0,12
LHG Công ty Cổ phần Long Hậu 0,18 10.000 4,90 - 337,90 18.900 900 5,00
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc 5,04 323.420 17,26 - 1.848,20 15.650 250 1,62
HTN Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons 0,82 42.020 46,05 - 274,26 19.550 150 0,77
HDB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh 2,97 112.750 40,24 26,55 1.426,96 26.350 -50 -0,19
GEX Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam 2,93 145.510 40,96 11,17 2.813,66 20.200 - -
FLC Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 0,16 40.190 1,43 - 1.270,56 3.890 -10 -0,26
DLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 0,12 76.170 6,13 - 215,12 1.530 - -
DGW Công ty Cổ phần Thế Giới Số 0,30 12.750 2,44 0,09 335,44 23.300 150 0,64
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 0,55 26.300 2,15 0,04 - 20.500 - -
CSV Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam 0,29 11.320 13,59 2,14 361,83 25.900 250 0,97
BWE Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương 2,36 87.410 25,47 - 1.590,18 27.200 450 1,68
BID Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 2,39 65.290 9,62 3,86 33.582,79 36.700 700 1,94
BFC Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền 0,36 22.800 64,15 - 316,60 15.800 - -
ANV Công ty Cổ phần Nam Việt 0,80 32.360 20,10 10,44 1.474,94 24.900 400 1,63


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.