NDTNN mua ròng nhiều nhất

NDTNN mua ròng nhiều nhất

Tên công ty GT ròng (Tỷ VND) KL ròng
(CP)
% GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Room NĐTNN (Tỷ VND) Giá đóng cửa +/- %
PGD Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam 1.268,39 22.409.757 99,98 - 949,57 50.800 -2.600 -4,87
E1VFVN30 Quỹ ETF VFMVN30 20,31 1.700.100 84,70 - 52,89 12.000 -30 -0,25
VCI Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt 66,70 1.156.120 96,51 - 1.169,87 57.500 -200 -0,35
BID Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 18,26 919.740 19,63 0,70 19.931,78 20.500 1.100 5,67
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 22,82 716.060 46,95 17,03 3.987,80 32.000 400 1,26
PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 34,94 557.910 39,03 2,96 8.680,69 64.900 1.900 3,01
DPM Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí 6,22 270.000 50,71 0,37 2.604,44 23.150 50 0,21
PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 3,23 222.860 74,86 0,13 814,09 14.500 - -
TDH Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 2,87 198.000 27,53 - 64,96 14.650 400 2,80
GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần 8,62 143.550 50,48 0,10 53.041,83 60.500 900 1,51
CTS Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam 1,34 110.350 33,73 - 507,86 12.250 150 1,23
NVL Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 6,54 96.410 7,48 3,34 16.515,89 68.000 - -
HAP Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hapaco 0,27 60.100 30,05 0,10 102,78 4.470 -100 -2,19
CII Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 1,77 54.070 9,19 1,89 691,06 33.200 -100 -0,31
CCL Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long 0,22 49.000 3,39 - 73,17 4.580 -220 -4,59
HTT Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây 0,43 40.000 5,45 - 101,66 10.500 -300 -2,78
CDO Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị 0,14 38.000 9,46 - 55,93 3.690 120 3,36
IDI Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I 0,24 38.000 23,79 - 552,21 6.440 - -
DRC Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 0,88 32.220 16,44 3,77 624,75 27.400 800 3,00
TYA Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam 0,32 31.370 34,52 - 41,28 10.700 -100 -0,93
REE Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh 0,94 26.740 13,24 11,76 - 36.000 1.400 4,04
PTB Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phú Tài 2,66 22.890 21,77 0,10 1.071,59 116.700 -200 -0,18
BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh 1,77 21.760 4,98 0,11 230,13 82.600 5.400 6,99
NT2 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 0,57 20.130 62,07 48,25 2.284,84 28.250 150 0,53
DXG Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh 0,33 20.000 1,27 - 1.068,15 16.600 250 1,52


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.