Top đóng góp vào Index - Giảm

Top đóng góp vào Index - Tăng

Tên công ty P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa Tỷ lệ đóng góp
VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 16,61 18,89 20,66 87.500 3,31
TCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam 8,71 36,92 36,92 23.150 0,88
VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 19,43 35,33 31,57 119.200 0,57
VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 5,76 13,93 13,93 19.650 0,54
HVN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP 17,20 1,85 5,50 34.600 0,39
VJC Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet 15,02 1,41 0,54 145.200 0,38
VIC Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần 85,20 20,88 58,38 116.000 0,18
SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 11,33 4,79 58,50 19.400 0,11
VND Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 10,91 0,96 10,72 14.450 0,07
STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 6,55 0,87 14,18 10.100 0,05

Cập nhật lúc Thứ Năm 12/12/2019 03:27 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.