Top đóng góp vào Index - Giảm

Top đóng góp vào Index - Tăng

Tên công ty P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa Tỷ lệ đóng góp
SCS Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn 22,82 86,27 51,70 165.900 0,11
PHR Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa 12,07 9,81 0,35 56.200 0,10
YEG Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 26,65 23,37 86,73 102.300 0,07
ROS Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS 100,05 0,96 0,08 32.850 0,05
DHG Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 23,67 2,41 22,65 118.300 0,05
THI Công ty Cổ phần Thiết bị điện 6,55 - - 38.050 0,05
DPG Công ty Cổ phần Đạt Phương 13,32 - - 61.600 0,04
SZC Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức 16,90 - - 16.450 0,04
DHC Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre 11,26 7,09 9,63 36.000 0,04
TCH Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy 30,11 4,33 1,16 22.800 0,03

Cập nhật lúc Thứ Năm 21/03/2019 03:25 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.