Top đóng góp vào Index - Giảm

Top đóng góp vào Index - Tăng

Tên công ty P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa Tỷ lệ đóng góp
VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 24,21 80,20 71,88 134.500 0,33
STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 12,24 32,85 0,06 12.150 0,28
VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 13,64 22,94 0,58 55.400 0,28
TPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong 9,91 30,29 - 21.800 0,27
VIC Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần 85,13 36,04 35,21 102.600 0,24
VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 6,68 - - 19.900 0,24
VRE Công ty Cổ phần Vincom Retail 27,46 85,46 88,28 29.100 0,13
VJC Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet 11,51 2,14 38,24 115.500 0,10
TRA Công ty Cổ phần Traphaco 17,32 79,23 18,52 69.500 0,01
TCM Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công 5,57 0,15 - 26.600 0,01

Cập nhật lúc Thứ Tư 23/01/2019 03:28 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.