Top đóng góp vào Index - Tăng

Top đóng góp vào Index - Giảm

Tên công ty P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa Tỷ lệ đóng góp
TCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam 10,17 0,65 0,65 26.550 -0,33
VIS Công ty Cổ phần Thép Việt Ý -75,85 - 40,72 24.500 -0,03
YEG Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 52,27 0,08 3,26 235.900 -0,02
TLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long 14,98 69,26 - 63.600 -0,02
SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 8,79 16,19 40,89 25.450 -0,02
TCT Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh 11,27 - 2,33 61.300 -0,01
VHC Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 7,42 0,51 16,97 98.000 -0,01
TTB Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ 27,27 - - 22.450 -0,01
TMT Công ty Cổ phần Ô tô TMT 30,20 2,16 31,70 6.980 -0,01
TLH Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên 1,82 - - 4.730 -0,01

Cập nhật lúc Thứ Tư 23/01/2019 03:28 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.