Top đóng góp vào Index - Tăng

Top đóng góp vào Index - Giảm

Tên công ty P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa Tỷ lệ đóng góp
VHM Công ty Cổ phần Vinhomes 19,90 56,34 51,12 88.200 -4,08
VIC Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần 111,60 38,81 6,45 117.000 -3,16
GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần 15,66 53,99 5,83 99.000 -1,89
BID Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 16,17 16,37 26,74 34.800 -1,36
VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 23,15 23,19 29,58 136.000 -1,36
VRE Công ty Cổ phần Vincom Retail 33,39 39,66 62,82 34.500 -1,17
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 15,18 20,48 - 22.100 -1,02
PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 18,58 11,86 0,14 59.500 -0,79
VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 7,05 - - 21.000 -0,57
TCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam 11,29 - - 26.100 -0,55

Cập nhật lúc Thứ Năm 21/03/2019 03:25 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.