Top đóng góp vào Index - Tăng

Top đóng góp vào Index - Giảm

Tên công ty P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa Tỷ lệ đóng góp
VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 16,23 17,03 69,79 76.800 -4,38
TCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam 8,56 1,88 1,88 21.550 -1,31
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 6,83 - - 22.050 -0,79
HNG Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai -12,29 - 1,88 18.000 -0,53
VIC Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần 83,87 98,73 1,21 121.900 -0,36
ROS Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS 82,64 - 0,13 25.700 -0,30
PNJ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận 17,99 - - 84.900 -0,26
TMP Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 5,81 10,48 - 34.700 -0,13
HAG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai -12,59 - 20,81 4.790 -0,11
PGI Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex 9,64 - - 16.200 -0,11

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/08/2019 03:27 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.