Top đóng góp vào Index - Tăng

Top đóng góp vào Index - Giảm

Tên công ty P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa Tỷ lệ đóng góp
VRE Công ty Cổ phần Vincom Retail 30,44 58,84 52,97 34.750 -0,32
VHC Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn 5,14 33,84 - 78.900 -0,04
AST Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco 18,95 3,21 23,17 82.500 -0,04
VNS Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam 5,22 - 98,08 9.780 -0,02
TTF Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành -1,39 0,15 - 2.520 -0,01
VMD Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex 13,39 8,28 - 22.700 -0,01
VAF Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển 30,29 - - 9.730 -0,01
TTB Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ 6,29 1,64 - 4.970 -0,01
TSC Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ 68,14 - 2,01 3.090 -0,01
TLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long 10,58 1,68 22,94 41.800 -0,01

Cập nhật lúc Thứ Năm 12/12/2019 03:27 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.