Top đóng góp vào Index - Tăng

Top đóng góp vào Index - Giảm

Tên công ty P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa Tỷ lệ đóng góp
VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 16,68 18,42 58,79 82.000 -1,08
BID Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 18,02 2,82 10,90 39.000 -0,76
VIC Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần 40,54 27,04 62,51 87.400 -0,60
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 9,18 1,95 8,38 24.100 -0,39
MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan 16,46 5,84 40,64 53.400 -0,34
NVL Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 15,78 1,31 10,29 63.100 -0,28
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 7,85 4,14 3,71 23.500 -0,27
VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 5,19 0,15 - 21.400 -0,25
BVH Tập đoàn Bảo Việt 30,71 3,37 25,71 45.850 -0,24
GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần 13,92 59,66 10,38 72.300 -0,17

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/08/2020 03:57 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.