Cổ phiếu tăng nhiều nhất

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

Tên công ty P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
THI Công ty Cổ phần Thiết bị điện 6,55 - - 38.050 2.993 8,53
DRL Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 9,32 - - 50.800 3.300 6,94
DTA Công ty Cổ phần Đệ Tam 24,67 - - 6.350 410 6,90
SHA Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn 4,50 - - 5.880 380 6,90
TLD Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long 6,22 - - 6.980 450 6,89
YEG Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 26,65 23,37 86,73 102.300 6.600 6,89
HRC Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình 144,42 - 19,43 38.050 2.450 6,88
CCI Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi 7,50 0,71 - 12.500 800 6,83
SBV Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam 8,52 - - 12.500 800 6,83
DHC Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre 11,26 7,09 9,63 36.000 2.300 6,82
SZC Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức 16,90 - - 16.450 1.050 6,81
DPG Công ty Cổ phần Đạt Phương 13,32 - - 61.600 3.900 6,75
VHG Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam -0,33 - - 530 30 6,00
SAV Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex 6,84 - - 9.550 510 5,64
SGT Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn 3,37 - - 5.700 300 5,55
PJT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex 5,66 100,03 - 13.400 700 5,51
MCP Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu 18,04 - - 26.500 1.350 5,36
CMT Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông 2,52 - 39,88 9.210 460 5,25
HOT Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An 12,21 - - 30.000 1.400 4,89
UDC Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 161,65 - - 4.770 210 4,60

Cập nhật lúc Thứ Năm 21/03/2019 03:25 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.