Dư mua nhiều nhất

Dư mua nhiều nhất

Tên công ty KL dư mua KL dư bán Lượng khớp Cao nhất Thấp nhất Giá đóng cửa %
E1VFVN30 Quỹ ETF VFMVN30 119.292.540 124.190.780 625.180 15.400 15.110 15.110 -0,86
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 7.330.350 2.279.280 7.177.690 23.100 22.100 22.100 -3,92
ITA Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 6.916.740 3.430.490 8.393.930 3.370 3.160 3.180 0,95
STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 6.581.000 2.339.590 4.744.360 12.900 12.500 12.500 -2,35
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 6.358.250 3.306.290 7.803.030 23.300 22.800 22.800 -0,66
HQC Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 6.263.180 1.996.140 4.482.670 1.520 1.490 1.490 -
FLC Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 5.158.200 2.907.960 6.283.180 5.330 5.200 5.200 -2,08
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 4.673.290 1.897.750 2.737.980 32.450 31.950 32.000 -0,93
HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 4.365.110 3.113.770 4.509.730 9.520 9.160 9.200 0,54
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc 4.293.810 1.775.890 5.765.900 15.250 14.500 14.700 -3,29
DLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 4.281.400 2.897.710 2.445.860 1.780 1.700 1.700 -3,41
HAG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 4.261.590 1.606.230 5.431.970 5.570 5.200 5.200 -5,80
TTF Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành 3.664.680 910.810 2.962.620 4.040 3.750 3.750 -6,95
VRE Công ty Cổ phần Vincom Retail 3.590.930 1.313.650 3.612.740 36.650 34.500 34.500 -4,57
AMD Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD 3.202.230 2.456.840 3.644.780 2.370 2.280 2.280 -2,57
ASM Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 2.874.170 2.050.310 1.587.500 7.940 7.800 7.800 -1,89
PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí 2.862.650 1.044.540 3.771.070 18.950 17.300 17.300 -6,99
VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 2.689.290 2.487.960 3.158.580 21.850 21.000 21.000 -3,45
YEG Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 2.406.800 626.680 833.940 102.300 89.100 102.300 6,89
HBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 2.192.280 931.890 2.520.450 19.800 18.700 18.700 -5,08

Cập nhật lúc Thứ Năm 21/03/2019 12:00 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.