Dư bán nhiều nhất

Dư bán nhiều nhất

Tên công ty KL dư mua KL dư bán Lượng khớp Cao nhất Thấp nhất Giá đóng cửa %
E1VFVN30 Quỹ ETF VFMVN30 48.261.940 55.231.670 367.120 13.390 13.150 13.300 -0,16
FUESSVFL Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD 27.933.910 16.817.910 31.020 9.220 9.160 9.220 -0,54
FUEVFVND Quỹ ETF VFMVN DIAMOND 15.783.620 11.675.820 219.010 11.980 11.800 11.950 0,42
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 13.781.230 11.129.410 15.356.070 24.600 23.900 24.100 -1,64
ITA Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 11.822.610 9.922.360 10.869.920 4.270 4.050 4.100 -3,31
ROS Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS 16.431.070 9.882.000 7.239.410 2.330 2.250 2.270 -2,16
HQC Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 13.744.530 9.431.970 10.863.460 1.710 1.600 1.620 -4,15
HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 11.296.210 7.731.790 8.767.020 11.450 11.100 11.200 -1,76
STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 12.315.830 7.080.300 8.807.480 10.850 10.650 10.700 -1,39
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 4.867.100 6.251.690 5.684.510 17.200 16.850 17.150 1,17
AAA Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh 4.392.840 6.096.180 7.045.590 12.550 11.950 12.250 2,51
DXG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh 5.194.190 5.561.350 8.018.820 9.860 9.500 9.680 1,89
HAI Công ty Cổ phần Nông dược HAI 4.802.430 4.984.120 3.248.920 2.690 2.550 2.560 -
FLC Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 5.881.260 4.775.250 4.360.070 2.930 2.880 2.880 -1,37
HBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 4.088.030 4.415.790 4.623.860 9.590 9.380 9.400 0,10
HDG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô 2.106.920 4.108.850 2.039.110 21.900 21.050 21.450 1,41
PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí 6.042.180 3.667.350 5.022.780 10.650 10.300 10.350 -3,28
OGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương 8.421.590 3.301.330 7.187.640 4.420 4.000 4.010 -4,76
POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 6.032.040 3.294.940 5.822.250 10.150 9.950 9.990 0,50
PLP Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê - 2.894.210 68.270 8.010 8.010 8.010 6,94

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/08/2020 12:00 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.