Dư bán nhiều nhất

Dư bán nhiều nhất

Tên công ty KL dư mua KL dư bán Lượng khớp Cao nhất Thấp nhất Giá đóng cửa %
E1VFVN30 Quỹ ETF VFMVN30 75.205.080 74.788.690 25.660 14.800 14.660 14.730 -0,48
ROS Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS 4.155.190 16.331.150 29.432.550 24.200 23.550 24.200 0,41
AMD Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD 1.589.920 7.201.200 4.991.450 2.490 2.390 2.490 6,86
HAI Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I 3.078.810 6.748.160 5.111.080 3.620 3.500 3.620 6,78
FLC Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 8.302.230 6.435.850 5.440.290 4.620 4.500 4.540 0,66
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 3.906.670 6.206.030 2.760.040 22.050 21.750 21.800 -
HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 3.640.740 5.123.520 3.829.550 8.460 8.300 8.460 1,68
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 3.043.570 4.249.030 4.152.040 24.400 24.100 24.200 -0,82
DLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 4.493.630 3.733.420 3.336.800 1.520 1.480 1.480 -2,64
HQC Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 3.443.120 3.577.550 2.868.470 1.000 980 990 -
SCR Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín 3.534.420 3.312.960 3.892.490 6.440 6.130 6.370 3,74
DXG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh 1.492.030 2.911.010 1.582.040 14.650 14.150 14.600 2,81
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc 500.760 2.293.570 2.071.280 14.600 14.300 14.600 0,68
PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí 1.511.340 2.248.680 2.027.220 14.900 14.300 14.650 1,38
ITA Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 1.135.380 2.143.370 3.575.110 2.740 2.670 2.700 -1,82
HAR Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền 262.420 2.071.690 3.273.160 4.410 4.220 4.410 6,77
SBT Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa 511.360 2.053.250 1.235.990 18.600 18.400 18.550 -0,27
BID Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam 602.480 1.900.560 724.090 41.000 40.200 41.000 2,24
MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan 907.280 1.864.700 1.874.500 58.800 56.000 58.500 5,02
HDB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh 1.223.790 1.775.860 1.185.500 28.100 27.850 28.000 -

Cập nhật lúc Thứ Năm 12/12/2019 12:00 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.