Dư bán nhiều nhất

Dư bán nhiều nhất

Tên công ty KL dư mua KL dư bán Lượng khớp Cao nhất Thấp nhất Giá đóng cửa %
E1VFVN30 Quỹ ETF VFMVN30 78.270.150 82.467.010 303.650 14.500 14.260 14.500 1,39
DLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 1.733.650 16.644.810 4.161.630 1.550 1.500 1.550 6,89
ROS Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS 1.256.660 11.441.430 10.689.760 30.700 29.550 30.700 1,99
HAI Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I 2.720.850 5.636.850 6.980.480 1.940 1.870 1.920 5,49
AAA Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh 5.748.750 3.772.270 5.398.190 18.450 18.000 18.100 1,40
FLC Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 4.866.800 3.219.230 3.794.900 4.450 4.370 4.410 1,14
AMD Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD 5.312.080 3.143.030 4.658.440 2.020 1.890 1.900 0,52
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 2.403.870 2.708.750 2.793.720 20.600 20.150 20.300 0,74
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 1.637.020 2.700.410 1.524.350 20.950 20.550 20.700 0,48
HQC Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 3.045.220 1.945.190 1.993.720 1.420 1.390 1.390 -0,72
VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 2.080.440 1.788.890 3.211.970 18.750 18.200 18.600 2,19
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc 1.114.590 1.770.590 1.460.470 14.550 14.400 14.450 -
STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 3.106.080 1.585.920 1.135.670 11.750 11.600 11.650 0,43
KSH Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH 586.260 1.259.400 2.104.980 830 770 830 6,41
PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí 2.163.140 1.185.200 1.363.870 18.500 18.050 18.100 -1,10
TCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam 1.926.520 1.109.880 1.082.100 21.450 21.200 21.200 0,23
HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 928.660 1.059.200 947.380 7.820 7.750 7.820 0,64
HVG Công ty Cổ phần Hùng Vương 692.250 981.650 1.590.490 3.000 2.820 2.900 -4,30
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 1.667.750 945.810 2.068.100 23.050 22.950 22.950 -0,22
HAG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 1.341.840 943.630 599.980 5.010 4.950 4.970 -

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/06/2019 12:00 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.