Dư bán nhiều nhất

Dư bán nhiều nhất

Tên công ty KL dư mua KL dư bán Lượng khớp Cao nhất Thấp nhất Giá đóng cửa %
E1VFVN30 Quỹ ETF VFMVN30 38.872.430 60.036.260 316.090 14.290 14.140 14.280 0,56
CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 6.194.690 7.638.460 6.937.940 20.050 19.300 19.950 2,04
STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 4.885.540 5.999.970 7.824.620 12.250 11.700 12.150 3,40
MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 2.576.220 4.780.800 2.458.540 20.800 20.500 20.700 0,48
FLC Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 3.326.470 4.411.010 4.273.580 5.290 5.220 5.240 -0,39
ITA Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 1.974.820 3.205.180 2.887.740 2.850 2.790 2.800 0,35
HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 1.776.380 2.961.910 3.788.700 30.400 29.350 30.050 1,86
OGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương 2.580.360 2.698.140 2.322.250 3.890 3.820 3.860 1,04
DLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 1.329.080 2.545.040 834.920 1.420 1.360 1.410 2,91
KSH Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH 75.720 2.423.410 282.710 1.180 1.110 1.180 6,30
VPB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 1.522.300 2.365.640 1.413.360 19.950 19.550 19.900 1,27
ROS Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS 2.182.030 2.317.710 2.368.720 35.250 34.800 35.150 -0,29
KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc 1.478.170 2.284.500 2.769.030 13.950 13.650 13.850 -0,36
HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 886.780 1.989.230 1.097.320 6.550 6.400 6.460 0,15
TCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam 2.078.740 1.877.640 2.092.730 26.900 26.550 26.550 -0,94
ASM Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 2.263.760 1.798.850 4.447.230 8.090 7.560 7.990 3,09
SJF Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương 2.299.910 1.526.140 2.156.310 5.170 4.750 5.170 1,37
HQC Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân 1.865.920 1.485.460 3.559.440 1.400 1.360 1.400 -
HAG Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai 2.459.000 1.481.090 1.648.200 5.080 4.960 5.000 0,40
SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 811.060 1.139.750 1.188.790 25.700 25.300 25.450 -0,40

Cập nhật lúc Thứ Tư 23/01/2019 12:00 SA, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.