VNINDEX
 683,68
-1,03  -0,15%
Chứng khoán tăng giá 82 [7]   Chứng khoán giảm giá 157 [47]   Chứng khoán đứng giá 83   

Cập nhật lúc Thứ Tư 18/01/2017 03:23 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

VNINDEX 683,68 -1,03 -0,15%
KLGD (triệu CP) 87,92 -19,32%
GTGD (Tỷ VND) 1.861,67 -24,08%
Tổng KL đặt mua 156.702.780 Dư mua 71.955.120
Tổng KL đặt bán 179.952.820 Dư bán 95.205.160
Mua - Bán -23.250.040 Dư mua - Dư bán -23.250.040

Cập nhật lúc Thứ Tư 18/01/2017 04:12 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 687,16 -3,88 -0,56 
1 tháng qua 674,33 8,95 1,33 
3 tháng qua 682,02 1,26 0,18 
6 tháng qua 673,50 9,78 1,45 
1 năm qua 526,37 156,91 29,81 
Từ đầu năm 672,01 11,27 1,68 
Cao nhất 52 tuần 688,89 -5,61 -0,81 
Thấp nhất 52 tuần 521,88 161,40 30,93 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 7.356,92 7,28% 432,56 19,84%
Bán 9.172,97 9,08% 434,53 19,93%
Mua - Bán -1.816,05 -1,80% -1,97 -0,09%

Cập nhật lúc Thứ Tư 18/01/2017 04:11 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
DLG 8,75 - 2,58 2.720 110 4,21
DLG 5,95 - 2,58 2.720 110 4,21
SAB 35,33 54,69 - 223.800 7.300 3,37
PPC -15,39 36,12 0,85 17.550 550 3,23
PPC -17,37 36,12 0,85 17.550 550 3,23

Cập nhật lúc Thứ Tư 18/01/2017 03:23 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
AAA 9,72 0,12 - 23.250 -1.750 -7,00
FIT 8,03 1,02 - 4.000 -240 -5,67
FIT 6,48 1,02 - 4.000 -240 -5,67
CAV 7,31 - - 56.000 -2.500 -4,28
CAV 10,83 - - 56.000 -2.500 -4,28

Cập nhật lúc Thứ Tư 18/01/2017 03:23 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.