VNINDEX
 880,90
1,56  0,18%
Chứng khoán tăng giá 0 [0]   Chứng khoán giảm giá 0 [0]   Chứng khoán đứng giá 0   

Cập nhật lúc Thứ Năm 19/04/2018 03:34 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

VNINDEX 880,90 1,56 0,18%
KLGD (triệu CP) 221,73 -21,86%
GTGD (Tỷ VND) 9.070,97 -32,51%
Tổng KL đặt mua 285.889.050 Dư mua 102.047.310
Tổng KL đặt bán 339.622.130 Dư bán 155.780.390
Mua - Bán -53.733.080 Dư mua - Dư bán -53.733.080

Cập nhật lúc Thứ Năm 19/04/2018 06:40 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 1173,02 -78,39 -6,68 
1 tháng qua 1159,22 -64,59 -5,57 
3 tháng qua 1062,07 32,56 3,07 
6 tháng qua 828,93 265,70 32,05 
1 năm qua 716,77 377,86 52,72 
Từ đầu năm 995,77 98,86 9,93 
Cao nhất 52 tuần 1204,33 -109,70 -9,11 
Thấp nhất 52 tuần 707,58 387,05 54,70 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 21.691,48 10,63% 985,19 13,51%
Bán 20.220,69 9,91% 1.300,59 17,83%
Mua - Bán 1.470,79 0,72% -315,40 -4,32%

Cập nhật lúc Thứ Năm 19/04/2018 06:40 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
TTF 82,85 0,10 - 6.070 390 6,86
DMC 16,89 98,29 67,17 101.000 4.000 4,12
GTN 71,17 - - 11.500 450 4,07
VHC 11,88 20,76 - 77.800 2.600 3,45
HNG 13,12 - 1,32 8.850 150 1,72

Cập nhật lúc Thứ Năm 19/04/2018 03:34 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
MSN 33,84 26,57 65,54 93.000 -7.000 -7,00
PLX 22,17 5,33 19,80 66.800 -5.000 -6,97
SCR 12,14 - - 11.350 -850 -6,97
KDC 22,31 0,20 29,28 36.800 -2.750 -6,96
SAB 28,88 3,44 5,50 212.200 -15.800 -6,93

Cập nhật lúc Thứ Năm 19/04/2018 03:34 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.