VNINDEX
 880,90
1,56  0,18%
Chứng khoán tăng giá 0 [0]   Chứng khoán giảm giá 0 [0]   Chứng khoán đứng giá 0   

Cập nhật lúc Thứ Sáu 17/11/2017 03:34 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

VNINDEX 880,90 1,56 0,18%
KLGD (triệu CP) 221,73 -21,86%
GTGD (Tỷ VND) 9.070,97 -32,51%
Tổng KL đặt mua 310.649.880 Dư mua 142.561.380
Tổng KL đặt bán 320.675.810 Dư bán 152.587.310
Mua - Bán -10.025.930 Dư mua - Dư bán -10.025.930

Cập nhật lúc Thứ Sáu 17/11/2017 04:50 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 867,36 23,33 2,69 
1 tháng qua 828,29 62,40 7,53 
3 tháng qua 767,59 123,10 16,04 
6 tháng qua 727,20 163,49 22,48 
1 năm qua 674,57 216,12 32,04 
Từ đầu năm 672,01 218,68 32,54 
Cao nhất 52 tuần 892,80 -2,11 -0,24 
Thấp nhất 52 tuần 651,49 239,20 36,72 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 23.300,40 12,36% 1.414,76 26,39%
Bán 28.141,03 14,93% 1.619,80 30,21%
Mua - Bán -4.840,63 -2,57% -205,04 -3,82%

Cập nhật lúc Thứ Sáu 17/11/2017 04:51 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
AGR 9,78 0,87 - 5.280 340 6,88
OGC -1,21 - - 2.060 130 6,73
KDH 14,26 63,18 4,52 28.700 1.800 6,69
HT1 10,92 1,27 - 14.400 900 6,66
TSC -173,33 - - 3.860 200 5,46

Cập nhật lúc Thứ Sáu 17/11/2017 03:34 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
NAF 10,04 - - 21.200 -1.300 -5,78
ELC 12,91 - - 16.200 -700 -4,15
LDG 6,87 - - 17.600 -750 -4,09
NCT 9,38 37,92 7,08 97.000 -4.000 -3,97
QCG 8,66 - 0,26 13.600 -450 -3,21

Cập nhật lúc Thứ Sáu 17/11/2017 03:34 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.