VNINDEX
 714,61
-2,26  -0,32%
Chứng khoán tăng giá 104 [10]   Chứng khoán giảm giá 148 [36]   Chứng khoán đứng giá 71   

Cập nhật lúc Thứ Sáu 24/02/2017 03:24 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

VNINDEX 714,61 -2,26 -0,32%
KLGD (triệu CP) 218,93 -4,10%
GTGD (Tỷ VND) 3.394,64 -10,75%
Tổng KL đặt mua 400.713.210 Dư mua 169.566.430
Tổng KL đặt bán 382.264.200 Dư bán 151.117.420
Mua - Bán 18.449.010 Dư mua - Dư bán 18.449.010

Cập nhật lúc Thứ Sáu 24/02/2017 05:16 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 707,83 6,64 0,94 
1 tháng qua 691,36 23,11 3,34 
3 tháng qua 678,18 36,29 5,35 
6 tháng qua 660,77 53,70 8,13 
1 năm qua 568,04 146,43 25,78 
Từ đầu năm 672,01 42,46 6,32 
Cao nhất 52 tuần 717,24 -2,77 -0,39 
Thấp nhất 52 tuần 555,82 158,65 28,54 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 5.639,75 2,42% 231,45 6,38%
Bán 4.561,26 1,96% 164,34 4,53%
Mua - Bán 1.078,49 0,46% 67,11 1,85%

Cập nhật lúc Thứ Sáu 24/02/2017 05:15 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
HBC 7,70 0,67 1,94 53.100 3.450 6,94
HBC 8,77 0,67 1,94 53.100 3.450 6,94
GTN 227,05 - - 21.700 1.400 6,89
FIT 8,99 0,02 - 4.960 320 6,89
FIT 8,03 0,02 - 4.960 320 6,89

Cập nhật lúc Thứ Sáu 24/02/2017 03:24 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
CII 10,17 2,21 0,56 35.450 -2.650 -6,96
CDO 25,37 - - 5.220 -390 -6,96
CII 10,31 2,21 0,56 35.450 -2.650 -6,96
HID - - - 10.700 -800 -6,96
HAG -3,26 0,46 - 7.580 -560 -6,88

Cập nhật lúc Thứ Sáu 24/02/2017 03:24 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.