VNINDEX
 805,93
-1,94  -0,24%
Chứng khoán tăng giá 0 [0]   Chứng khoán giảm giá 0 [0]   Chứng khoán đứng giá 0   

Cập nhật lúc Thứ Hai 25/09/2017 03:34 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

VNINDEX 805,93 -1,94 -0,24%
KLGD (triệu CP) 172,85 -0,64%
GTGD (Tỷ VND) 3.817,53 1,31%
Tổng KL đặt mua 228.065.580 Dư mua 101.979.880
Tổng KL đặt bán 245.364.310 Dư bán 119.278.610
Mua - Bán -17.298.730 Dư mua - Dư bán -17.298.730

Cập nhật lúc Thứ Hai 25/09/2017 04:37 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 807,87 -2,29 -0,28 
1 tháng qua 771,63 33,95 4,40 
3 tháng qua 772,52 33,06 4,28 
6 tháng qua 723,52 82,06 11,34 
1 năm qua 677,04 128,54 18,99 
Từ đầu năm 672,01 133,57 19,88 
Cao nhất 52 tuần 807,87 -2,29 -0,28 
Thấp nhất 52 tuần 651,49 154,09 23,65 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 8.954,24 6,00% 263,26 7,93%
Bán 10.135,98 6,80% 321,46 9,69%
Mua - Bán -1.181,74 -0,79% -58,20 -1,75%

Cập nhật lúc Thứ Hai 25/09/2017 04:13 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
VNS 4,66 18,34 2,69 18.000 1.100 6,50
STB 42,05 22,54 1,12 12.300 750 6,49
VNG 27,14 - - 14.600 700 5,03
MSN 27,98 37,53 61,31 54.500 2.500 4,80
VJC 13,15 17,78 18,76 109.400 4.700 4,48

Cập nhật lúc Thứ Hai 25/09/2017 03:34 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
ROS 138,08 0,06 - 120.300 -8.400 -6,53
TTF -1,99 - - 7.400 -500 -6,33
FIT 21,55 - - 11.800 -550 -4,46
ELC 9,65 - 4,70 17.200 -800 -4,45
SBT 20,76 5,55 55,06 26.400 -1.150 -4,18

Cập nhật lúc Thứ Hai 25/09/2017 03:34 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.