VNINDEX
 991,32
-3,87  -0,39%
Chứng khoán tăng giá 0 [0]   Chứng khoán giảm giá 0 [0]   Chứng khoán đứng giá 0   

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/06/2019 03:26 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

VNINDEX 991,32 -3,87 -0,39%
KLGD (triệu CP) 99,49 -43,56%
GTGD (Tỷ VND) 2.093,03 -51,80%
Tổng KL đặt mua 298.915.060 Dư mua 183.593.530
Tổng KL đặt bán 298.007.500 Dư bán 182.685.970
Mua - Bán 907.560 Dư mua - Dư bán 907.560

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/06/2019 06:11 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 958,28 -4,67 -0,49 
1 tháng qua 965,34 -11,73 -1,22 
3 tháng qua 1009,56 -55,95 -5,54 
6 tháng qua 952,04 1,57 0,16 
1 năm qua 1015,72 -62,11 -6,11 
Từ đầu năm 891,75 61,86 6,94 
Cao nhất 52 tuần 1023,62 -70,01 -6,84 
Thấp nhất 52 tuần 878,22 75,39 8,58 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 10.295,54 6,60% 511,88 14,91%
Bán 15.546,94 9,97% 574,36 16,73%
Mua - Bán -5.251,40 -3,37% -62,47 -1,82%

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/06/2019 06:12 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
CTF 6,98 - - 21.392 1.391 6,95
STK 8,22 - 4,22 22.500 1.406 6,66
VPG 8,86 - - 21.600 1.000 4,85
TV2 8,57 - 35,38 151.000 5.000 3,42
CMG 17,61 10,14 0,11 36.900 1.100 3,07

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/06/2019 03:26 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
SFG 18,05 - - 16.900 -800 -4,52
SZC 19,06 - - 19.300 -900 -4,46
HVG 1,55 - - 2.900 -130 -4,30
LGL 4,26 - - 10.400 -400 -3,71
SRC 74,01 - - 25.200 -800 -3,08

Cập nhật lúc Thứ Sáu 14/06/2019 03:26 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.