VNINDEX
 880,90
1,56  0,18%
Chứng khoán tăng giá 0 [0]   Chứng khoán giảm giá 0 [0]   Chứng khoán đứng giá 0   

Cập nhật lúc Thứ Năm 18/01/2018 03:34 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

VNINDEX 880,90 1,56 0,18%
KLGD (triệu CP) 221,73 -21,86%
GTGD (Tỷ VND) 9.070,97 -32,51%
Tổng KL đặt mua 477.858.870 Dư mua 220.999.330
Tổng KL đặt bán 411.342.580 Dư bán 154.483.040
Mua - Bán 66.516.290 Dư mua - Dư bán 66.516.290

Cập nhật lúc Thứ Năm 18/01/2018 06:12 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 1048,17 2,08 0,20 
1 tháng qua 958,06 92,19 9,62 
3 tháng qua 827,72 222,53 26,88 
6 tháng qua 767,49 282,76 36,84 
1 năm qua 683,28 366,97 53,71 
Từ đầu năm 995,77 54,48 5,47 
Cao nhất 52 tuần 1063,47 -13,22 -1,24 
Thấp nhất 52 tuần 682,31 367,94 53,93 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 29.543,31 10,49% 1.237,44 16,22%
Bán 11.732,21 4,17% 707,97 9,28%
Mua - Bán 17.811,10 6,33% 529,48 6,94%

Cập nhật lúc Thứ Năm 18/01/2018 06:12 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
TDC 4,78 - 1,00 8.770 570 6,95
HVG -2,37 - 1,69 7.600 480 6,74
POM 4,85 54,79 - 18.000 1.050 6,19
SBT 18,04 1,11 0,02 23.300 1.350 6,15
EIB 34,66 0,08 0,12 14.800 800 5,71

Cập nhật lúc Thứ Năm 18/01/2018 03:34 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
HAI 13,16 0,03 - 7.400 -550 -6,92
AMD 18,00 1,64 - 8.480 -380 -4,29
GDT 5,88 1,67 98,78 48.000 -1.900 -3,81
KSB 8,32 3,83 - 43.300 -1.500 -3,35
DHG 18,26 10,78 55,47 103.100 -2.900 -2,74

Cập nhật lúc Thứ Năm 18/01/2018 03:34 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.