VNINDEX
 759,48
-0,26  -0,03%
Chứng khoán tăng giá 113 [6]   Chứng khoán giảm giá 130 [51]   Chứng khoán đứng giá 97   

Cập nhật lúc Thứ Ba 25/07/2017 03:35 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

VNINDEX 759,48 -0,26 -0,03%
KLGD (triệu CP) 102,10 -35,73%
GTGD (Tỷ VND) 2.649,71 -11,66%
Tổng KL đặt mua 275.333.020 Dư mua 135.750.540
Tổng KL đặt bán 269.654.890 Dư bán 130.072.410
Mua - Bán 5.678.130 Dư mua - Dư bán 5.678.130

Cập nhật lúc Thứ Ba 25/07/2017 04:36 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 767,49 -0,22 -0,03 
1 tháng qua 772,52 -5,25 -0,68 
3 tháng qua 707,58 59,69 8,44 
6 tháng qua 697,28 69,99 10,04 
1 năm qua 649,30 117,97 18,17 
Từ đầu năm 672,01 95,26 14,18 
Cao nhất 52 tuần 782,65 -15,38 -1,97 
Thấp nhất 52 tuần 627,39 139,88 22,30 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 31.668,25 17,52% 1.576,40 36,49%
Bán 6.549,02 3,62% 201,38 4,66%
Mua - Bán 25.119,23 13,90% 1.375,02 31,83%

Cập nhật lúc Thứ Ba 25/07/2017 04:37 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
BMP 12,89 4,98 0,11 82.600 5.400 6,99
HAI 21,31 - 0,10 11.600 750 6,91
DCL 14,71 - 0,04 22.000 1.400 6,79
MBB 11,33 - 0,35 22.100 1.400 6,76
PHR 9,19 - 0,02 36.500 2.000 5,79

Cập nhật lúc Thứ Ba 25/07/2017 03:35 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
OGC -0,97 - 0,14 2.380 -140 -5,56
RAL 8,61 0,46 - 122.500 -5.600 -4,38
VNE 24,01 - - 9.010 -390 -4,15
BIC 25,37 53,41 93,54 37.200 -1.600 -4,13
SJS 16,10 - 0,14 26.700 -900 -3,27

Cập nhật lúc Thứ Ba 25/07/2017 03:35 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.