VNINDEX
 981,03
1,03  0,10%
Chứng khoán tăng giá 144 [9]   Chứng khoán giảm giá 145 [3]   Chứng khoán đứng giá 111   

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/08/2019 03:27 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

VNINDEX 981,03 1,03 0,10%
KLGD (triệu CP) 158,09 -20,16%
GTGD (Tỷ VND) 4.257,70 -13,21%
Tổng KL đặt mua 227.867.820 Dư mua 121.483.580
Tổng KL đặt bán 220.520.360 Dư bán 114.136.120
Mua - Bán 7.347.460 Dư mua - Dư bán 7.347.460

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/08/2019 04:31 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Thời gian Chỉ số +/- %
1 tuần qua 975,31 5,72 0,59 
1 tháng qua 982,34 -1,31 -0,13 
3 tháng qua 987,13 -6,10 -0,62 
6 tháng qua 964,35 16,68 1,73 
1 năm qua 969,62 11,41 1,18 
Từ đầu năm 891,75 89,28 10,01 
Cao nhất 52 tuần 1023,62 -42,59 -4,16 
Thấp nhất 52 tuần 878,22 102,81 11,71 

Giao dịch nước ngoài

  KLGD GTGD
  Ngàn CP % thị trường Tỷ VND % thị trường
Mua 15.095,75 9,55% 1.197,75 28,13%
Bán 8.607,49 5,44% 316,35 7,43%
Mua - Bán 6.488,26 4,10% 881,40 20,70%

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/08/2019 04:29 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.

Giao dịch NDTNN 7 ngày gần nhất

          Giá trị mua ròng (tỷ VND)              Giá trị bán ròng (tỷ VND)

Cổ phiếu tăng nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
IJC 7,31 0,09 0,07 15.450 1.000 6,92
DAH 22,06 - 0,41 14.850 950 6,83
AGR 12,54 - 0,07 4.700 300 6,81
HDC 11,96 0,14 7,05 20.550 1.300 6,75
PVT 7,45 11,67 3,98 18.400 900 5,14

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/08/2019 03:27 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.

Cổ phiếu giảm nhiều nhất

P/E % GT NĐTNN mua % GT NĐTNN bán Giá đóng cửa +/- %
TIP 7,14 - - 32.400 -1.000 -3,00
TV2 9,83 7,65 - 88.900 -2.700 -2,95
ITA 18,61 - 1,68 3.300 -100 -2,95
HNG -12,29 - 1,88 18.000 -450 -2,44
CTS 6,42 5,02 7,47 8.990 -210 -2,29

Cập nhật lúc Thứ Hai 19/08/2019 03:27 CH, giờ địa phương. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 5:00PM trong các ngày giao dịch.
Top 5 Tăng/ Giảm được điều chỉnh chỉ với những mã chứng khoán có Vốn hóa > 500 Tỷ VNĐ và Tổng GTGD > 1.5 Tỷ VND.


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.