Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM.KIS.M.CA.T.01

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 19 Tháng Sáu 2019 17:36:00

Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM.KIS.M.CA.T.01

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam công bố báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM.KIS.M.CA.T.01 như sau:

 


Tài liệu đính kèm
  20190619_20190619--ChungquyenVNM.KIS.M.CA.T.01--Bao-cao-ket-qua-phat-hanh-CW.pdf