CVNM1901 Thông báo điều chỉnh thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 27 Tháng Sáu 2019 17:58:00

CVNM1901 Thông báo điều chỉnh thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo điều chỉnh thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm CVNM1901 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190627_20190627--CVNM1901--Dieu-chinh-thong-tin-ve-ngay-dao-han-CW.pdf