CVNM1902: Thông báo điều chỉnh chứng quyền CVNM1902

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 27 Tháng Mười Hai 2019 08:47:00

CVNM1902 Thông báo điều chỉnh chứng quyền CVNM1902

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo điều chỉnh chứng quyền CVNM1902 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191227_20191226--CVNM1902--CBTT-dieu-chinh-chung-quyen.pdf