CVNM1903: Thông báo điều chỉnh chứng quyền CVNM1903

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 27 Tháng Mười Hai 2019 09:11:00

CVNM1903 Thông báo điều chỉnh chứng quyền CVNM1903

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo điều chỉnh chứng quyền CVNM1903 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20191227_20191226--CVNM1903--CBTT-vv-thay-doi-gia-thuc-hien-va-ty-le-chuyen-doi.pdf