CVNM1904: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 31 Tháng Ba 2020 18:28:00

CVNM1904 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVNM1904

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền VNM-HSC-MET01 (mã CK: CVNM1904) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  182438_quyen-do-dao-han.pdf