Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 03 Tháng Tám 2021 10:43:00

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm

Công ty TNHH Chứng khoán ACB thông báo về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM/ACBS/Call//EU/Cash/4M/07 như sau:


Tài liệu đính kèm
  104930_g-ky-chao-ban-CW.pdf