Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2106

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 30 Tháng Bảy 2021 12:21:00

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2106

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM/VCSC/M/Au/T/A2 (mã CK: CVNM2106) do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  123417_niem-yet-lan-dau.pdf