Thông báo đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 09 Tháng Mười Một 2017 19:11:00

Thông báo đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Thông báo đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20171109_20171109--VNM--THONG-TIN-DANG-KY-MUA-CHAO-MUA-CP.pdf