Thông báo điều chỉnh phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM/VCSC/M/Au/T/A2

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 12 Tháng Bảy 2021 17:00:00

Thông báo điều chỉnh phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM/VCSC/M/Au/T/A2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo điều chỉnh phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM/VCSC/M/Au/T/A2 như sau:


Tài liệu đính kèm
  50615_inh-phat-hanh-CW.pdf