Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.01

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu 2019 16:16:00

Thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.01

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo phát hành chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.01 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190614_20190614--Chungquyen.VNM.KIS.M.CA.T.01--Thong-bao-phat-hanh-CW.pdf