Tiền gửi Ngân hàng của Vinamilk tăng bằng lần

Nhịp cầu Đầu tư | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 06 Tháng Ba 2020 10:18:00

Trong năm 2019, khoản mục tiền gửi Ngân hàng của Vinamilk tăng mạnh. Cụ thể, năm 2019 tiền gửi Ngân hàng của Vinamilk đạt hơn 2.367 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2018.

Cũng trong năm 2019, khoản mục đầu tư nắm giữ ngắn hạn của Vinamilk tăng mạnh. Trong đó, đáng chú ý là hơn 12.400 tỷ đồng là khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn.

Vinamilk cho biết, đây là các khoản tiền gửi có thời gian còn lại đến ngày đáo hạn từ 1 đến 12 tháng tại các Ngân hàng. Mức lãi suất mà Vinamilk được hưởng nằm trong khoản 7,1% -8,6%/năm  (cho năm kết thúc ngày 31/12/2018 từ 3,8% đến 8%/năm).

Những năm trước (2016 và 2017), các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của Vinamilk còn bao gồm các khoản đầu tư trái phiếu của doanh nghiệp cả ngắn hạn và dài hạn. Vinamilk cho biết đây là khoản đầu tư vào trái phiếu do Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM phát hành với thời gian đáo hạn gốc là 36 tháng kể từ ngày mua. Các trái phiếu không được đảm bảo và hưởng lãi suất năm từ 8,075%-8,175% (năm 2017).

Tiền gửi Ngân hàng của Vinamilk tăng bằng lần. Nguồn: NCĐT tổng hợp. 

Tuy nhiên, từ năm 2018 trở đi, Vinamilk không còn đầu tư trái phiếu, mà thay vào đó là các khoản tiền gửi ngắn hạn và dài hạn. Trong đó khoản tiền gửi ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất.

Có thể nói chỉ tiêu về tài sản ngắn hạn là một trong những chỉ tiêu quan trọng để giới tài chính đánh giá về một doanh nghiệp nào đó.

Ví dụ mối tương quan giữa nợ ngắn hạn và nguồn vốn ngắn hạn giúp nhà đầu tư nhìn nhận về quá trình luân chuyển vốn của doanh nghiệp, đánh giá khả năng thanh toán và tính thanh khoản của doanh nghiệp.

Khoản mục Tài sản ngắn hạn bao gồm nhiều loại tài sản khác nhau, và đa số là đều có tính thanh khoản cao, tức là khả năng chuyển đổi ra tiền mặt nhanh chóng.

Khoản mục này bao gồm tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, tiền đang chuyển, các khoản tương đương tiền.

Về khoản mục nợ ngắn hạn, năm 2019 nợ ngắn hạn của Vinamilk cũng tăng 35% so với hồi cuối năm 2018, ghi nhận hơn 14.400 tỷ đồng.