VNM: Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 18 Tháng Mười Hai 2018 11:03:00

VNM: Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181218_20181218--VNM--Bao-cao-ket-qua-giao-dich-cp-quy-Dot-16.pdf