VNM: Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu GTN

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 04 Tháng Sáu 2019 17:55:00

VNM: Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu GTN

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu GTN như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190604_20190604--VNM--CBTT-Phu-luc-so-30-Bao-cao-ket-qua-Chao-mua-cong-khai-GTN.pdf