VNM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Thiết bị điện GELEXF&N Dairy Investments PTE.LTD

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 16 Tháng Mười Một 2018 13:21:00

VNM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Thiết bị điện GELEXF&N Dairy Investments PTE.LTD

F&N Dairy Investments PTE.LTD báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181116_20181117--VNM--KQGD-CP-CO-DONG-LIEN-QUAN.pdf