VNM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte Ltd

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 12 Tháng Hai 2019 15:06:00

VNM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte Ltd

Platinum Victory Pte Ltd báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190212_20190212--VNM--KQGD-cp-co-dong-lien-quan.pdf