VNM: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 28 Tháng Mười Một 2018 16:18:00

VNM: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181128_20181128--VNM--Thong-bao-truoc-khi-thu-hoi-ESOPVN--E.pdf