VNM: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 18 Tháng Mười Hai 2018 11:06:00

VNM: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181218_20181218--VNM--Thong-bao-truoc-khi-thu-hoi-ESOP-Dot-17VN.pdf