VNM: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 17 Tháng Giêng 2019 13:56:00

VNM: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190117_20190117--VNM--Bao-cao-ket-qua-giao-dich-cp-quy.pdf