VNM: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 01 Tháng Hai 2018 10:16:00

VNM: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017

 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017  như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180201_20180201--VNM---Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2017-theo-TT155-CBTT-2.pdf