VNM: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 30 Tháng Giêng 2019 17:58:00

VNM: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018

 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190130_20190130--VNM--Bao-cao-tinh-hinh-quan-tri-cong-ty-nam-2018.pdf