VNM: Thông báo chốt danh sách để nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 10 Tháng Tám 2021 17:36:00

VNM: Thông báo chốt danh sách để nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo chốt danh sách để nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 54457_tuc-dot-1.2021_2.pdf