VNM: Thông báo giá đặt mua thấp nhất hợp lệ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 09 Tháng Mười Một 2017 17:39:00

VNM: Thông báo giá đặt mua thấp nhất hợp lệ

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo giá đặt mua thấp nhất hợp lệ như sau:


Tài liệu đính kèm
  20171109_20171109--VNM--TBAO-GIA-DAT-MUA-HOP-LE-THAP-NHAT.pdf