VNM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ F&N Dairy Investments PTE.LTD

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 21 Tháng Mười Hai 2018 14:38:00

VNM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ F&N Dairy Investments PTE.LTD

F&N Dairy Investments PTE.LTD thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181221_20181221--VNM--TBGDCP-TCLQ-CDNB--FN-DAIRY-INVESMENTS-PTE.LTD.pdf