VNM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Platinum Victory Pte. Ltd.

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 30 Tháng Mười Một 2018 14:54:00

VNM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Platinum Victory Pte. Ltd.

Platinum Victory Pte. Ltd. thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181130_20181130--VNM--TBGD-cp-co-dong-noi-bo.pdf