VNM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte Ltd

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 14 Tháng Năm 2020 14:03:00

VNM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte Ltd

Platinum Victory Pte Ltd thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  135921_n-quan--Platinum.pdf