VNM: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 13 Tháng Năm 2020 17:27:00

VNM: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

 


Tài liệu đính kèm
 173452_mua-co-phieu-quy.pdf