VNM: Thông báo kết quả tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 10 Tháng Mười Một 2017 17:16:00

VNM: Thông báo kết quả tổ chức chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Căn cứ Biên bản xác định kết quả chào bán cạnh tranh, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam được tổ chức vào ngày 10/11/2017 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20171110_20171110--VNM--TBAO-KQ-CHAOGIA-CANHTRANH.pdf