VNM: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 10 Tháng Tám 2021 19:58:00

VNM: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền như sau:


Tài liệu đính kèm
 80941_o-tuc-doi-1.2021.pdf