VNM: Thông báo nhận được công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho VNM

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 24 Tháng Hai 2020 16:25:00

VNM: Thông báo nhận được công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho VNM

 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo nhận được công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho VNM như sau:


Tài liệu đính kèm
 162340_i-chinh-Quy-2020.pdf