VNM: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 09 Tháng Giêng 2019 14:59:00

VNM: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190109_20190109--VNM--Quyet-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue--116.pdf
  20190109_20190109--VNM--Quyet-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue--181.pdf