VNM: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 13 Tháng Mười Một 2018 17:32:00

VNM: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181113_20181113--VNM---CBTT-Thay-doi-SLCP-dang-luu-hanh.pdf