VNM: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 18 Tháng Mười Hai 2018 11:04:00

VNM: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181218_20181218--VNM---CBTT-Thay-doi-SLCP-dang-luu-hanh--Dot-16.pdf