VNM: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 07 Tháng Hai 2018 15:58:00

VNM: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180207_20180207--VNM--CBTT-To-chuc-DHDCD-thuong-nien-2018.pdf