VNM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại của năm 2018 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 30 Tháng Năm 2019 17:43:00

VNM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại của năm 2018 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại của năm 2018 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190530_20190530--VNM--TB-NDKCC-tra-co-tuc.pdf